Adresgegevens
Inspectorate
Capriweg 40
1044 AL Amsterdam

www.group.bureauveritas.com

Bureau Veritas/Inspectorate is een mondiaal opererende business-to-business dienstverlener op het gebied van testen, inspecteren en certificeren, aangeduid als TIC services. De Bureau Veritas Groep werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met circa 76.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een netwerk van ruim 1.400 kantoren en laboratoria. Het hoofdkantoor van Bureau Veritas bevindt zich in Parijs.

Core Business

Onze core business – testen, inspecteren en certificeren – richt zich op het zeker stellen van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten, infrastructuur en bedrijfsprocessen van onze opdrachtgevers aan klantspecificaties, nationale en internationale normen en relevante wet- en regelgeving (compliance).

Missie

De missie van Bureau Veritas is om risico’s van onze opdrachtgevers terug te dringen, hun prestaties te helpen verbeteren en ondersteuning te bieden op het vlak van innovatie. Daarmee faciliteren we onze opdrachtgevers om het hoofd te bieden aan uitdagingen in relatie tot kwaliteit, gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.