Adresgegevens
De Vries & van de Wiel
Toetsenbordweg 11
1033 MZ Amsterdam
www.deme-group.com

De Vries & van de Wiel maakt deel uit van de DEDE Group, een Belgische bagger-en waterbouwgroep. Het bedrijf koestert een sterke innovatiebenadering en is toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie. Andere bekende leden van de DEDE Group in Nederland zijn Dreiging International Netherlands BV, DIMCO BV en DEDE offshore NL BV. Onze kernactiviteiten zijn het verdiepen en onderhouden van vaargeulen, de ontwikkeling van haveninfrastructuur, zandwinning en -aanwinning, kustontwikkeling en bouw van offshore windmolenparken.

De Vries en van de Wiel wil op inspirerende en respectvolle wijze een cruciale rol spelen in duurzame ontwikkeling in Nederland. Wij staan voor excellente prestaties op het gebied van kwaliteit, veiligheid en gezondheid van medewerkers en milieu. We zijn operationeel en commercieel door korte communicatielijnen.

De Vries & van de Wiel is a member of the DEME Group, a Belgian dredging and hydraulic engineering group. The company fosters a strong innovation approach and has been trend setting in technical innovation. Other well-known members of the DEME-group in the Netherlands are Dredging International Netherlands BV, DIMCO bv and DEME Offshore NL BV. Our core business involves deepening and maintaining navigation channels, port infrastructure development, sand winning and reclamation, coastal development and offshore windfarm construction.

De Vries & van de Wiel wants to play a vital role in sustainable development in the Netherlands in an inspiring and respectful way. We stand for excellent performance devoted to quality, security, health of the employees and environment. Operational and commercial we are fast and divers due to short communication lines.