Adresgegevens
WSP Westpoort
Telepoortboulevard 120
1043 EJ Amsterdam
www.wspgrootamsterdam.nl

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam is het centrale aanspreekpunt voor werkgevers met arbeidsmarktvragen. U kunt bij het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam terecht wanneer u op zoek bent naar gekwalificeerde medewerkers, in dienst of gedetacheerd, of naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die bij u komen werken en leren. Ook bieden we u ondersteuning, informatie en advies bij arbeidsmarktvragen

Met onze gezamenlijke ervaring en keuze uit een groot aantal mensen op allerlei niveaus is een passende match tussen werkgever en werkzoekende meestal niet ver weg. Is er nog een stap nodig voor een passende match? Dan geven we extra ondersteuning in de vorm van een proefplaatsing, subsidie of jobcoaching.

Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam biedt snelle en servicegerichte dienstverlening. U kunt daarom direct uw vacature aanmelden of contact opnemen met één van onze accountmanagers.

Wanneer vraag en aanbod niet precies aansluiten zetten we ons in om deze kloof te overbruggen. In de vorm van projecten en/of samenwerkingverbanden voor de verschillende branches die het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam bedient.