17 juli 2019

Cacao is king

Alwin Westerbeek en Astrid Fisser poserend op het Zaanse bedrjiventerrein HoogTij. ‘Het gaat het weer goed met de cacaobedrijven in Amsterdam en Zaanstad. De vemen investeren met een omvang tussen de 120 en 150 miljoen euro weer volop.’

Met een jaarlijkse op- en overslag van rond de 600.000 ton is de Amsterdamse havenregio al sinds mensenheugenis ’s werelds grootste importhaven van cacao. “Hier zit een ijzersterk, zeer divers cluster,” aldus Astrid Fisser, commercieel manager cacao van Port of Amsterdam, en Alwin Westerbeek, netwerkontwikkelaar economie van de gemeente Zaanstad. “De industrie aan de Zaan is de bron van de toegevoegde waarde van 2,5 miljard euro. In ons gebied zitten niet alleen grote cacaovemen en producenten van halffabricaten en chocolade, maar ook certificeringsbedrijven en internationale brancheorganisaties. Ook hebben we hier elk jaar het succesvolle Chocoa festival.”

Volop investeringen
Volgens Fisser gaat het weer goed met de cacaobedrijven in Amsterdam en Zaanstad. “De economische crisis en de burgeroorlog in Ivoorkust zijn voorbij. Vemen als Vollers, Commodity Centre Netherlands, CWT Commodities en Katoen Natie investeren met een omvang tussen de 120 en 150 miljoen euro weer volop. Zowel in nieuwe loodsen maar ook in duurzaamheid en innovaties, zoals zonnepanelen. Voorts is traceability anno 2019 een belangrijke eis van afnemers. Zij willen niet alleen alles weten over de kwaliteit maar ook over de precieze herkomst van de cacaobonen.”

Goede samenwerking
Alwin Westerbeek is positief over de groeiende samenwerking tussen de gemeente Zaanstad en Port of Amsterdam op het gebied van cacao. “Amsterdam houdt zich vooral bezig met cacao-opslag, Zaanstad met de verwerking. Wat is er dan logischer dan onze krachten te bundelen?!” Hij vervolgt: “In het verleden hielden we ons uitsluitend bezig met de industrie binnen onze gemeentegrenzen. Tegenwoordig bezoeken Astrid en ik samen onze klanten in deze regio, zowel vemen als productiebedrijven. Wij merken dat veel bedrijven het prettig vinden om één aanspreekpunt te hebben. Omgekeerd krijgen wij een beter inzicht in de cacaoketen: wie zijn de belangrijkste spelers en welke toekomstplannen hebben zij?”

Ondernemerschap
Het huidige college van B & W van Zaanstad heeft, ook in zijn coalitieakkoord, veel aandacht voor ondernemerschap in Zaanstad. Westerbeek: “Dit college ziet woningbouw als een belangrijke doelstelling maar wil ook volop ruimte geven aan ondernemerschap, en daarmee aan de economische ontwikkeling. Daarom proberen wij als gemeente de cacaoverwerkende bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren. Deelname aan de cacaomissie is hier onderdeel van.”

HoogTij
Ook op andere terreinen werken Port of Amsterdam en Zaanstad tegenwoordig intensief samen. Een goed voorbeeld is HoogTij aan het Noordzeekanaal. Dit is het nieuwe bedrijventerrein van Zaanstad, Port of Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Haventerrein Westzaan (OHW). Hier bouwt CTVrede een nieuwe containerterminal direct aan het water, waardoor voor- en na transport met vrachtwagens achterwege kan blijven.

Cacaomissie West-Afrika
Samenwerking in het Amsterdams-Zaanse cacaocluster is van onschatbare waarde. Maar minstens zo belangrijk is de samenwerking – en de daarbij behorende contacten – tussen de Amsterdamse havenregio en de exporterende landen Ivoorkust en Ghana. Daarom organiseerde Port of Amsterdam dit voorjaar een vijfdaagse Cacao Missie naar West-Afrika onder leiding van gedeputeerde Elisabeth Post met een delegatie van dertig specialisten. Het belangrijkste doel van deze missie was de samenwerking tussen de Amsterdams-Zaanse regio en de productielanden in West-Afrika te verstevigen. “Het was al weer tien jaar geleden dat er een grote delegatie in Ivoorkust en Ghana was, dus het werd wel weer eens tijd,” vertelt Fisser. “Dit bezoek is een groot succes geworden. We hebben waardevolle contacten gelegd met coöperaties, ministeries, vemen, handelaren en havenautoriteiten in beide landen. Zo hebben we beter inzicht gekregen in hun doelstellingen en toekomstverwachtingen.”

Abidjan
Ter plaatse tekende de Port of Amsterdam International en de haven van Abidjan (Ivoorkust) een intentieverklaring. ”De haven van Amsterdam gaat samenwerken met Abidjan”, aldus Astrid Fisser “Net zoals we dat al jaren doen in de haven van San Pedro op het gebied van nautisch management, logistiek en duurzaamheid.” Westerbeek: “Het was een zeer divers gezelschap: vertegenwoordigers van de industrie, cacaovemen, handelaren, banken, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de provincie Noord-Holland, Port of Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Amsterdam en ngo’s als Rainforest Alliance. Sommigen waren al vaak in West-Afrika geweest, anderen nog nooit. Partijen hebben elkaar beter leren kennen.” De delegatie bezocht in totaal vijf ministeries in Ivoorkust en drie in Ghana.

Duurzaamheid belangrijk
Volgens Fisser en Westerbeek is duurzaamheid ook in Ivoorkust en Ghana een belangrijk thema. “In alle ontmoetingen op de ministeries kwam dit thema ter sprake. Alleen draait het in West-Afrika niet zozeer om recycling of zonnepanelen, maar vooral om thema’s als klimaatverandering, ontbossing en onderwijs. Dergelijke zaken hebben grote invloed op de cacaoproductie. Uiteraard willen Ivoorkust en Ghana hun positie op de wereldmarkt behouden en het liefst versterken. Bijvoorbeeld door de productie per hectare te vergroten maar ook door meer toegevoegde waarde te leveren.” Ivoorkust is de grootste cacaoproducent ter wereld met circa twee miljoen ton per jaar, ongeveer veertig procent van de wereldproductie. Ghana is nummer twee met circa 950.000 ton.

Tegenbezoek
De organisatoren hebben inmiddels besloten de missie een passend vervolg te geven. Fisser: “Een werkgroep gaat onderzoeken hoe we dergelijke missies vaker kunnen organiseren, maar ook hoe we delegaties vanuit de ministeries in Ivoorkust en Ghana kunnen ontvangen. Ook gaan we kijken hoe we de samenwerking tussen de Amsterdamse havenregio en beide Afrikaanse landen kunnen verstevigen. Met name op het gebied van duurzaamheid en logistiek maar ook door voor meer toegevoegde waarde te zorgen. Deze wens hebben wij tijdens ons bezoek in Ivoorkust en Ghana vaak gehoord.”

Voor meer informatie over HoogTij: www.hoogtij.com