20 december 2019

Juiste vrouw op de juiste plek

Milembe Mateyo is sinds 1 november 2019 havenmeester van Amsterdam, Rijkshavenmeester Noordzeekanaal en directeur Centraal Nautisch Beheer. Haar taak in een notendop: zorgen voor een vlotte, veilige en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer in het steeds drukker wordende Noordzeekanaal. Een uitdaging die ze met beide handen aangrijpt.

Milembe Mateyo volgde een opleiding tot stedenbouwkundige, werkte jarenlang in de ruimtelijke ordening en kwam een aantal jaren geleden eigenlijk toevallig bij het Havenbedrijf terecht. De aanleiding voor de overstap was een gesprek met Astrid Kee, de toenmalige Rijkshavenmeester. “Astrid en ik hadden een ontzettend leuk gesprek, waarna ze me vroeg mijn CV op te sturen. Voor ik het wist kon ik aan de slag als groepsmanager bij de verkeersleiding in IJmuiden. Ik voelde me meteen thuis. Mijn hart ligt bij de mensen die er 24/7 voor zorgen dat de scheepvaart veilig door het Noordzeekanaal gaat en veilig door de sluizen wordt geschut. Ze verbinden zich met hart en ziel aan dit doel en zorgen er onder andere voor dat grote evenementen als SAIL veilig verlopen en dat een zeecruiseschip in de Amsterdamse haven veilig een bocht van negentig graden kan maken terwijl er nog drie pontjes oversteken en vier binnenvaartschepen aan komen varen. Ik vind het heel boeiend om deze ingewikkelde operaties samen met hen in goede banen te leiden”, zegt Mateyo.

Energietransitie

Mateyo begint op een goed moment, want er zijn uitdagingen genoeg. Neem SAIL, dat in 2020 weer plaatsvindt. “Het vergt een enorme inspanning van onze mensen om zo’n groot evenement rondom de reguliere vrachtvaart te organiseren, want je kunt de haven niet een paar dagen stilleggen”, zegt ze. Dat geldt ook voor de bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden, die begin 2022 open gaat. “Omdat er straks grotere schepen door de sluis kunnen, moeten we nu alvast nadenken over wat dat betekent voor de scheepvaart en de havens.” Vanzelfsprekend ligt er de komende jaren ook een grote nadruk op duurzaamheid. “We zijn bijvoorbeeld bezig om alle binnenvaart binnen de ring, inclusief riviercruiseschepen, aan de walstroom te krijgen. Op internationaal niveau lobbyen we om dat ook voor zeecruiseschepen voor elkaar te krijgen”, vertelt Mateyo. Ook wordt het gebruik van Liquefied Natural Gas (LNG) gestimuleerd. “Voor LNG gelden andere veiligheidsafstanden, waar ligplaatsen op moeten worden ingericht. Daarnaast moeten we onze infrastructuur aanpassen om schepen die op LNG varen in de havens van brandstof te kunnen voorzien.” Het eigen representatievoertuig gaat ook mee in de energietransitie: de MS Havenbeheer gaat in de toekomst namelijk op waterstof varen.

Op zoek naar verbinding

Een heet hangijzer op politiek-bestuurlijk gebied is er ook: een nieuwe oeververbinding over het IJ, één van de belangrijkste Europese vaarwegen. “De gemeente Amsterdam zou graag een brug aanleggen, maar wij steken niet onder stoelen of banken dat we voorstander zijn van een tunnel.” Twijfel over de noodzaak voor een nieuwe verbinding over het IJ is er overigens niet. “Wij begrijpen als geen ander dat langzaam verkeer in de steeds drukker wordende stad ook behoefte heeft aan een verbinding van Noord naar Zuid en andersom. Wel willen we samen op zoek gaan naar een oplossing die zowel voor de stad als voor het scheepvaartverkeer optimaal is.”…..

Verder lezen? Het gehele artikel kunt u lezen in het vierde nummer van de Ways to sea!

Wilt u de gedrukte uitgave van het magazine Ways to sea ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar de redactie amports@amports.nl. U kunt ook hier het magazine online lezen.