20 december 2019

Port of Amsterdam partij in twee pilots: schoner en emissieloos varen

Walstroomkast op de KNSM eilanden in Amsterdam Photo: Cris Toala Olivares

“Schonere emissies of zelfs emissieloos door alternatieve brandstoffen als LNG, groene methanol en groene waterstof in te zetten. Ook de scheepvaart wil daarnaartoe,” zegt Jan Egbertsen, innovatiemanager bij  Port of Amsterdam. “Maar of dat zich nu voltrekt door LNG, waterstof of groene methanol in de tanks te stoppen; bij de introductie spelen altijd overeenkomstige problemen. In de eerste plaats technische: zijn kleine aanpassingen aan  de motoren en tanks aan boord van het schip voldoende of moeten er nieuwe worden geïnstalleerd? In de tweede plaats in de regelgeving. Zijn deze alternatieve brandstoffen al  toegelaten als bunkerbrandstof voor schepen? Voor de binnenvaart betekent dit dat de schepen gecertificeerd moeten zijn en dat wordt in Straatsburg beslist. Voor de zeevaart loopt dat via onder meer Lloyds Register.”

Parijs, Oostende en Amsterdam

Circa tien jaar geleden zijn havens en marktpartijen begonnen met  het opzetten van een bunkerinfrastructuur voor LNG. In tal van Europese zee- en binnenhavens – natuurlijk ook in Amsterdam – zijn er bunkerfaciliteiten ingericht. Voor de nu actuele wegbereiding van waterstof en methanol als brandstof zijn er twee projecten opgezet en in beide participeert Port of Amsterdam. Egbertsen: “Voor waterstof is dat het Europese project H2Ships met daarin drie pilots in Oostende, Parijs en Amsterdam. In Amsterdam gaan wij een nieuw representatieschip, de Havenbeheer bouwen voorzien van een elektromotor  met een batterijenpakket en een waterstofunit. Waterstof kent drie verschijningsvormen met een uiteenlopend risicoprofiel: in gas, opgeslagen in een onder druk staande tank zoals de meeste stadsbussen gebruiken; vloeibaar – diepgekoeld – en in vaste vorm. Voor de Havenbeheer wordt uit het poeder natriumboorhydride (NaBH4) na toediening van zuiver water waterstof gewonnen..”

Project van drie jaar

Het doel van deze H2Ship-pilots is lessen leren. Het betreft een driejarig Europees project onder de paraplu van Interreg NorthWest Europe. Hoe moet de supply chain van het maken van NaBH4 en andere vormen van waterstof, het transporteren en uiteindelijk het inrichten van een netwerk aan bunkerfaciliteiten eruitzien? Wat kom je tegen bij het waterstofgeschikt maken van de schepen? En wat voor advies geef je de EU voor de wet- en regelgeving? Port of Amsterdam wil met de Havenbeheer plus de aan waterstoftoepassing gelieerde faciliteiten een goed voorbeeld geven aan de marktpartijen zodat die wellicht zelf overstappen op schone brandstof als waterstof. Kritische factoren zijn niet alleen het aanpassen  van de scheepsmotoren, maar daarnaast speelt de hoeveelheid ruimte die waterstof in een tank aan boord inneemt een rol. Waterstof vraagt zeker in gasvorm om grotere brandstoftanks dan de huidige  mariene brandstof.

Verder lezen? Het gehele artikel is te lezen in het vierde nummer van de Ways to sea!

Het gedrukte magazine Ways to sea ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar de redactie amports@amports.nl. U kunt hier het magazine online bekijken.