12 november 2021

Verhaal 6 | De toekomst van de haven

Waar de nieuwe speciale editie van Ways to Sea, ‘76 verhalen uit de haven’ veelal gericht is op de periode tussen het einde van de Tweede Wereldoorlog en nu, betekent niet dat we geen kijkje in de toekomst kunnen nemen. Het zesde online verhaal biedt een kijkje in de haven van de toekomst. Een spectaculaire kabelbaan over het IJ, een metroverbinding van Amsterdam naar IJmuiden en een Bio-LNG installatie.

Beeld: Stichting IJbaan

De haven heeft veel ambitie voor de toekomst. De Amsterdamse haven wilt in 2040 schoner en beter zijn. Om dichter tot die doelstelling te komen zijn er veel initiatieven gestart om de haven toekomstbestendig te maken. Een aantal gekke ideeën- zoals de metroverbinding van Amsterdam – Wijk aan Zee- die minder praktisch en uitvoerbaar zijn, maar ook plannen die daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Kabelbaan over het IJ
Als aanvulling voor de huidige verbinding tussen Amsterdam-Noord en het centrum van Amsterdam, kwamen Bas Dekker en Willem Wessels in 2014 met het plan voor een gloednieuwe verbinding over het IJ. Een elektrische kabelbaan die elk uur meer dan 10.000 mensen heen en weer kan vervoeren en geen belemmeringen oplevert voor de scheepvaart. Bovendien is de kabelbaan een mooie toevoeging aan de bestaande ov-verbindingen zoals de Noord-Zuidlijn, maar het is ook aantrekkelijk alternatief ten opzichte van het pondje, aangezien de kabelbaan de reis binnen vier minuten aflegt. Dekker en Wessels gaan ervan uit dat de kabelbaan over vijf jaar de noordelijke en zuidelijke kant van het IJ met elkaar zal verbinden.

Koploper van de Energietransitie
De toekomst van de Amsterdamse haven staat voor een groot deel in het teken van energietransitie. Port of Amsterdam stelt in de plannen tot aan 2025 dat de haven een ‘koploper moet zijn in de transitie naar een duurzame samenleving’. Verschillende ontwikkelingen dragen hieraan bij. Onder meer het doel om als haven in 2030 kolenvrij te zijn, of de aandacht voor een grotere opslag voor biobrandstoffen. Zo is bijvoorbeeld afgelopen oktober de nieuwe bio-LNG-installatie op het terrein van Renewi geopend. Daarnaast groeit de aandacht voor waterstof, en wordt er ingezet op een reductie van de CO2-uitstoot en een circulaire procesindustrie.

De Young Professionals weten het beter!
Naast de ”vliegende auto” visie op de toekomst van de haven, hebben Young Professionals nagedacht over hoe deze plannen nu gerealiseerd kunnen worden. En over de vraag: Missen we niet nog iets? Samenwerking is key, maar ook de verspreiding van kennis moet over het hoofd worden gezien. Naast de realisatie van meer OV-verbindingen door het Noordzeekanaalgebied en verbeterde infrastructuur voor waterstof moet er volgens deze club havenjongeren ook een soort platform ala Marktplaats worden gerealiseerd. Deels om kennis te delen maar bijvoorbeeld ook om vraag en aanbod van energie in kaart te brengen.