13 juli 2019

Offshore wind service centre nieuwe impuls voor IJmond

De Zweedse energiegigant Vattenfall kiest de IJmondhaven bij IJmuiden als uitvalsbasis voor een nieuw service park voor aanleg en onderhoud van het eerste deel van windmolenpark Hollandse Kust Zuid voor de kust van Katwijk en Noordwijk. De IJmondregio kan zich met deze tienjarige overeenkomst verder ontwikkelen tot de belangrijkste windenergieregio van ons land.
Vattenfall ontwikkelt in de IJmondregio vanaf 2022 een nieuw service centre voor het onderhoud van het Windpark Hollandse Kust Zuid tegenover Katwijk aan Zee

Een belangrijk onderdeel in de overeenkomst tussen Zeehaven IJmuiden NV., eigenaar van de haven, en Vattenfall (voorheen Nuon) is dat in de buitenhaven een servicecentrum komt met kantoorruimte, een werkplaats en een opslag voor (reserve-)onderdelen. Het onderkomen moet een duurzaam gebouw worden dat zoveel mogelijk zelfvoorzienend is. Op een groen dak komen zonnepanelen. Ook wordt gedacht aan warmtepompen en andere energievriendelijke toepassingen. Daarnaast komen er aanlegplekken voor snelle boten die personeelsleden van en naar het windpark varen. De verwachting is dat begin 2022 wordt begonnen met de bouw van het centrum waar ongeveer veertig mensen komen te werken.

Geweldig nieuws
Volgens Jeroen Verwoort, wethouder economische zaken van de gemeente Velsen, is dit ‘een enorme steun in de rug om de ambities van Velsen op het gebied van windoffshore te verwezenlijken’. “Namelijk dé windenergieregio worden van Nederland. Dan is dit een belangrijke stap.” Ook Ron Davio van offshorebelangen behartiger AYOP (Amsterdam IJmuiden Offshore Ports) vindt de keuze van de IJmondhaven ‘geweldig nieuws’. “Dat bewijst toch dat de IJmond belangrijk is voor de windenergie.” Hollandse Kust Zuid is het eerste niet-gesubsidieerde windmolenpark en beslaat vier kavels voor in totaal 1500 megawatt. De eerste twee kavels zijn vorig jaar vergeven aan Vattenfall, voor de overige twee is het bedrijf ook in de race. Hierover valt binnenkort een beslissing.

Operationeel in vier jaar
Het windmolenpark moet volgens de vergunning binnen vier jaar operationeel zijn en kan dan stroom leveren aan naar schatting ruim een miljoen huishoudens. Hoewel het nog een aantal jaren duurt voordat het windpark er echt staat en stroom gaat leveren, is de aanwijzing van IJmuiden als uitvalsbasis een belangrijke stap, meent Gijs Nijsten van Vattenfall. “Zeker bij een groot windpark is het van belang dat we een goede plek hebben van waaruit we ons werk kunnen doen om ervoor te zorgen dat dit windpark ook zo optimaal mogelijk gaat werken.” IJmuiden is volgens hem gekozen vanwege haar ligging ten opzichte van het te bouwen windmolenpark en andere toekomstige windparken.

Dit is het gebied waar Vattenfall in 2022 start met de bouw van een nieuw offshore wind service centre

Start bouw
Vanaf dit voorjaar zijn de eerste echte werkzaamheden voor de aanleg van start gegaan, zoals bodemonderzoek en de keuze van de windmolens. Experts kijken onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes. Al eerder is door de overheid een geofysisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Hiermee zijn de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart gebracht. Deze onderzoeksgegevens zullen nu worden aangevuld met gegevens uit nieuwe onderzoeken om de ontwikkeling van het windpark verder te verbeteren. Dit gebeurt door de zeebodem en ondergrondse geologie op de locatie te bekijken. Zo krijgt Vattenfall een beeld hoe de funderingen van de windmolens het best geplaatst kunnen worden.

Windparken voor de kust
De kabinetsplannen gaan uit van 4500 megawatt aan windmolens op zee in 2023. Zeven jaar later loopt dat op tot 11,5 gigawatt en als het meezit tot 18 gigawatt. Als alle plannen doorgaan, staat een kwart van de zee in 2050 vol met turbines. In de nabije toekomst worden de windparken Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust Zuid, voor de kust van Noordwijk en Katwijk aangelegd. Daarna volgen Hollandse Kust West en IJmuiden Ver.

De IJmond-regio kan in het bereiken van de doelstelling een zeer belangrijke factor spelen. Volgens Hans Timmers van de Nederlandse Wind Energie Associatie is 40 procent van de Nederlandse Noordzeeparken gebouwd door bedrijven uit het AYOP-gebied. “In 2030 moeten AYOP-leden aan 70 procent van de bestaande parken hebben meegeholpen”, aldus Timmers.

Deel dit artikel