30 november 2023

78ste Havengildediner: Kracht van het water

De havencommunity in het Noordzeekanaalgebied kwam in Hotel Okura Amsterdam bijeen voor de 78ste editie van het Havengildediner. Hoogtepunten in het programma dit jaar waren behalve de goede sfeer en het uitstekende menu de uitreiking van de Havenpenning aan VCK-directeur Ron Lahman, de speech van demissionair minister Mark Harbers en het eerste optreden van Ramon Ernst in zijn rol als Amports-voorzitter.

Het bruiste weer van de energie op het Havengildediner. De 78ste editie stond in het teken van de kracht van het water, maar ook de kracht van samenwerken en innovatie. Niet alleen tijdens de maidenspeech van de nieuwe voorzitter van Amports – Ramon Ernst- lag de nadruk op deze thema’s maar ook in de speech van demissionair minister Mark Harbers.

Sterke positie van de nationale zeehavens
Demissionair minister Harbers is trots op de Nederlandse Zeehavens. Zijn positieve toon slaat aan in zaal. Volgens hem mag het rijk de regie nemen om de positie van de nationale zeehavens te versterken. De industrie moet gekoesterd worden. En hij gelooft dat het volgende kabinet ook deze stelling zal innemen. Dit zal schuren met de woningbouwplannen van het Amsterdamse stadsbestuur, maar zoals havenstad laat zien zijn er oplossingen mogelijk. Een balans tussen industrie (werken) en wonen.

Haven Young professionals x Kracht van het Water
Amports zet sinds 2019 nadrukkelijk in op verjonging van het evenement door in toenemende mate haven young professionals bij het evenement te betrekken. Tijdens de editie van afgelopen vrijdag klommen zij op het podium om hun toehoorders te instrueren hoe zij zouden innoveren en verduurzamen. Wat betekent de kracht van het water voor hen? Wat zijn de uitdagingen en hoe gaan zij het oplossen? Young Professionals Storm Matroos en Yvette Swagemakers wonden er geen doekjes om.

Cargopoolen
Water opslaan in het IJsselmeer en het IJ. Meer vervoer over water: Cargopoolen. Internationale wetgeving voor zeevaart en bonusregelingen voor ondernemers die investeren in waterstof. Out of box thinking is iets waarom young professionals zo waardevol zijn. Lees er binnenkort meer over in het verslag van de sessie Kracht van het Water.

Ambitie uitstralen
Voor de nieuwe voorzitter van Amports gaat het in de haven de komende jaren om intelligent sturen en bijsturen. Ernst: ‘Daarmee bedoel ik een havenstrategie die zich kan aanpassen aan de ontwikkeling van ladingstromen, en opties onderweg open houdt. Met de juiste timing van infaseren en uitfaseren.’ Ernst pleitte in zijn maiden speech voor een havenstrategie die ambitie uitstraalt: ‘Geen krimp maar groei in ladingstromen! We hebben een prachtige nieuwe sluis dus laten we die gebruiken. Er wordt veel geld gestoken in selectieve zoutonttrekking. Het ministerie van I&W, Rijkswaterstaat en alle betrokken partijen verdienen een groot compliment voor de daadkracht op dit lastige dossier. Daarnaast is er ook aandacht voor het verdere beheer en onderhoud van het hele kanaal.’

Havenpenning
Rechtvaardig. Moedig. Leider. Het vat in drie woorden samen waarom de Havenpenning 2023 naar Ron (Marcel) Lahman ging. Het bestuur van Amports kende de onderscheiding toe vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de haven van Amsterdam. Lahman is zet zich hiervoor al 25 jaar in. In zijn dankwoord nadat havenwethouder Hester van Buren hem de onderscheiding had opgespeld waarschuwde de winnaar voor verdere uitholling van de zeehavenfuncties in het Noordzeekanaalgebied. Onder meer als gevolg van de Amsterdamse woningbouwplannen en de afbouw van de kolenoverslag. ‘Minder tonnage staat niet gelijk aan minder ruimte’, aldus Lahman.

Sponsors
Het 78ste Havengildediner werd mede mogelijk gemaakt door:  Bontrup, BD Containers, CBOX Containers, Corps van Vletterlieden, EVOS Amsterdam East, ING Bank, De Koperen Ploeg, KVSA, Loodswezen, Peinemann, Port Towage Amsterdam, Port of Amsterdam, Vertom, Forkliftcenter, Studio Saiid-Smale, Spliethoff, C.Steinweg-Handelsveem, TMA Logistics, VCK Logistics, Winsys IT Solutions en Zeehaven IJmuiden

Klik hier voor de beeldreportage van het 78ste Havengildediner en klik hier voor de aftermovie.

Deel dit artikel