18 januari 2024

Amports begroet zeven nieuwe leden 

Amports begint het jaar goed met de komst van zeven nieuwe leden. AmSpec BV, NV Afvalzorg Holding, saiid&smale, BAM Infra Civiel, EFESO Management Consultants, Heijmans Infra Noordwest BV en Versluys Groep.  

AmSpec
Amspec is ‘s werelds grootste aanbieder van test-, inspectie- en certificeringsdiensten, met meer dan 35 jaar ervaring en wereldwijde operaties vanuit 300 vestigingen, inclusief een state-of-the-art laboratorium in de haven van Amsterdam. Als onafhankelijk inspectie- en testbedrijf, zijn ze gespecialiseerd in het beoordelen van de kwaliteit en kwantiteit van producten in sectoren zoals olie, gas, chemicaliën en agri-activiteiten.  

NV Afvalzorg Holding
NV Afvalzorg Holding beheert stortlocaties op een duurzame wijze, strevend naar een harmonieuze integratie in de circulaire economie en omgeving. Met ruim 100 medewerkers is NV Afvalzorg Holding een belangrijke speler in afvalverwerking, waarbij ze expertise biedt in opslag, recycling en storten van afval. Duurzaam ondernemen is een kernwaarde, waarbij energiebesparing, emissiereductie en het streven naar een optimale rol in de grondstoffenkringloop centraal staan. 

twee personen in het veld met oranje hesjes aan

saiid&smale
Saiid&smale is een multidisciplinair grafisch design studio uit Amsterdam. De huisstijlen van Amports en Zeehavendagen Amsterdam zijn door saiid&smale ontwikkeld. Het diverse klantenbestand, variërend van culturele tot commerciële opdrachtgevers, zorgt voor afwisselend werk en brengt veel ervaring met zich mee, terwijl ze altijd streven naar een heldere, functionele en doordachte overdracht van de boodschap van de opdrachtgevers.  

BAM Infra Civiel
BAM Infra Civiel excelleert wereldwijd in het realiseren van complexe civiele betonconstructies, zoals bruggen en tunnels, met een integrale aanpak die innovatieve oplossingen, veiligheid en duurzaamheid vooropstelt. Als experts in het bouwen van infrastructuur, inclusief bruggen, viaducten en sluizen, nemen zij verantwoordelijkheid voor zowel ontwerp en bouw als financiering en beheer.  

EFESO Management Consultants
Solving EFESO is gespecialiseerd in operations strategie en prestatieverbetering. Met een focus op de hele waardeketen benadert EFESO de mens, processen en digitech als essentiële elementen voor succes. Het streven naar tastbare, duurzame impact en een gebalanceerde aanpak, zowel op korte als lange termijn, reflecteert het doel van EFESO om bij te dragen aan een betere en duurzame industriële wereld. 

in de achtergrond het heijmans logo op een gele containerwand. op de voorgrond een man in heijmans werkkleding
( ANP / Freek van den Bergh )

Heijmans Infra Noord West B.V.
Heijmans Infra Noord West richt zich op het veilig ontwerpen, verbeteren en onderhouden van zowel bovengrondse als ondergrondse openbare ruimtes en (weg)infrastructuur in Nederland, inclusief installaties en energievoorzieningen. Als groot bouwbedrijf werkt Heijmans aan zowel landelijke als lokale projecten, waaronder infrastructuur, warmtetransitie en energie, en biedt diverse diensten en producten.  

Versluys en Zoon
De Versluys Groep omvat Versluys Wegenbouw met eigen asfaltproductie, hoogwaardig materieel en vakbekwaam personeel voor de aanleg en onderhoud van wegen. Versluys Verkeerstechniek biedt moderne technieken voor ontwerp, voorbereiding en uitvoering van vereiste verkeersmaatregelen. Als partner voor civieltechnische projecten en totaaloplossingen in wegen- en bedrijfsterreinbeheer, streven we naar evenwichtige verhoudingen tussen kosten, levensduur en duurzaamheid. 

De nieuwe leden laten zien hoe divers de haven nou echt is. De haven is niet alleen schepen die goederen heen en weer brengen. De haven is infrastructuur, onderzoek, ontwikkeling, verduurzaming en nog veel meer. 

Deel dit artikel