17 augustus 2020

Amports lanceert nieuwe e-zine

Amports start een nieuw online magazine voor de havencommunity van Amsterdam. De eerste in de reeks e-zines verschijnt vandaag en vervangt de reguliere printuitgave. De naam van publicatie blijft ongewijzigd Ways to Sea. De focus ligt op nieuws en achtergronden uit de havensector van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden. Ook de in de IJmondregio snel groeiende offshore wind- en energiesector komt aan bod. Het e-zine gaat primair naar de achterban van Amports. Omdat het magazine nu online wordt verspreid, neemt het bereik toe. In bijzonder onder de bijna 70.000 personen die direct- en indirect werkzaam zijn in de havensector en bestuurders, politici, ambtenaren, ondernemers en andere geïnteresseerden.

In het eerste nummer staat een uitgebreid interview met Port of Amsterdam-CEO Koen Overtoom. Na de zomer verschijnt het nieuwe ‘Strategisch Plan 2021-2025’ van Port of Amsterdam. Daarin schetst het bedrijf de contouren in welke richting de haven van Amsterdam zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Overtoom onderbouwt de ‘windrichting’ die het Havenbedrijf kiest, noemt de kansen en geeft een indruk van het spanningsveld waarin hij opereert.

Coronacrisis
E-zine #1 telt in totaal tien items. De online publicatie kijkt uitgebreid terug op de eerste zes maanden van de coronacrisis; hoe de haven stand hield. Ook sprak de redactie uitgebreid met de directie van Peinemann, één van de meest succesvolle havengerelateerde bedrijven van dit moment. Verder besteden we aandacht aan de ontwikkeling van de nieuwe Energiehaven in het IJmondgebied. Vast terugkerende rubrieken zijn de column van Amports-voorzitter Annemarie Manger, Trending, Welkom aan Boord en In de Machinekamer, waar we kijkje nemen achter de schermen van één van onze leden, en de column van Bart Banning van ABN-AMRO Bank. ING Bank en TMA Logistics manifesteren zich als adverteerders.

Feedback
Amports biedt de lezers de gelegenheid online feedback te geven op de inhoud van het e-zine. In totaal verschijnt het online magazine in 2020 nog twee keer. Andere publicaties van Amports zijn E-ways, de online nieuwsbrief die elf keer per jaar verschijnt en een website met uitgebreide informatie over ons netwerk, actualiteiten en achtergronden. We zijn verder actief op alle social mediakanalen. Onze achterban brengen we in contact met elkaar via events. Gedurende de coronacrisis gebeurt dat met name online. Het Havengildediner dat Amports elk jaar organiseert wordt door betrokkenen gezien als de netwerkbijeenkomst van het jaar voor de havencommunity.

Ga hier naar de E-zine.

Deel dit artikel