7 juli 2020

Amsterdam Vaart! leidt tot minder uitstoot en congestie in de stad

37% minder CO2-uitstoot, 1.600 minder vrachtwagenritten in de stad en een afname van 19.700 ritten buiten de stad. Het project Amsterdam Vaart! zet zoden aan de dijk. De resultaten werden behaald in de afgelopen 2 jaar door inzet van bouwlogistiek over water bij negen bouwprojecten in en om de stad. Amsterdam Vaart! stimuleert bouwprojecten om het bouwmaterieel en -materiaal waar mogelijk over het water te transporteren.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde rapportage van Amsterdam Vaart!, opgesteld door TNO. Vracht over de gracht blijkt bittere noodzaak. Gisteren nog werd uit aanvullend onderzoek van de gemeente bekend dat de staat van de bruggen en kades heel slecht is. Verdere ontlasting van de stedelijke infrastructuur door méér transport over het water lijkt onvermijdelijk.

Bereikbaarheid en leefbaarheid
Maar niet alleen slijtage aan bruggen en kades is het gevolg van intensief goederenvervoer. Ook bereikbaarheid en luchtkwaliteit staan onder druk. Dit beïnvloedt de leefbaarheid in de stad. Volgens topsector Logistiek is circa 27% van de CO2-uitstoot in de stad gerelateerd aan bouwlogistiek. Met het project Amsterdam Vaart! ondersteunt een consortium van Waternet, gemeente Amsterdam, TNO en Port of Amsterdam, met steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, negen bouwprojecten bij het verminderen van bouwlogistieke stromen in de binnenstad. Het doel is om het stedelijk verkeer van vrachtwagens te verschuiven naar transport over het water.

In de Amsterdamse haven zijn verschillende hubs waar bouwmateriaal wordt verzameld en vervolgens over water wordt vervoerd naar de bouwprojecten elders in de stad. Vervoer over water moet onder meer leiden tot minder CO2-uitstoot, minder binnenstedelijke ritten en minder zwaar transport over de weg. Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: ‘De resultaten van Amsterdam Vaart! laten zien dat vervoer over water een bijdrage levert aan het verbeteren van het leefklimaat in Amsterdam. Het zorgt voor verduurzaming van stad en haven en brengt ons dichter bij ons gezamenlijke doel: zero-emissie transport.’

Efficiënter bouwproces en minder faalkosten
De motivatie van bouwbedrijven om mee te doen aan Amsterdam Vaart! is het verbeteren van de efficiëntie van het bouwproces, onder meer door minder faalkosten bij vervoer over water, doordat ze minder last hebben van congestie. Negen bouwprojecten hebben de afgelopen twee jaar ondersteuning gekregen bij het opstellen van een logistiek plan om het vervoer over water van goederen te benutten. Ook wordt vervoer over water in het Amsterdamse beleid verankerd. Er worden mogelijkheden uitgewerkt voor vervoer over water zonder de drukte op het water verder te verhogen.

Meer informatie over de resultaten van Amsterdam Vaart! vind je in het rapport van TNO of op de website van Port of Amsterdam.

Deel dit artikel