19 maart 2020

Amsterdam en andere Europese havens handhaven goederenflow

Amsterdam en andere Europese havens doen er alles aan om de continuïteit van hun activiteiten de komende weken te garanderen. Tegelijkertijd beschermt elke haven zijn personeel en proberen ze de verspreiding van het Coronavirus in te dammen. Ook de haven van Amsterdam is op dit moment de belangrijkste speler in de levering van essentiële goederen en materialen aan de burgers

Ondanks de bewegingsvrijheid en de extra controles, is het essentieel dat de aan- en afvoer van goederen zo veel mogelijk op peil blijft. Europese havens waaronder die van Amsterdam werken met noodplannen om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen, met name om de bemanning van kritieke diensten in havens te verzekeren.

Oproep aan de EU-lidstaten
Op hetzelfde moment pleiten Europese havens bij de Commissie en de EU-lidstaten dat er prioriteit is voor behoud van het goederenvervoer. Alle maatregelen moeten ervoor zorgen dat de handel in beweging blijft zodat vitale goederen en materialen in de hele EU bij de burgers komen. Het sluiten van grenzen mag de goederenstroom niet afsnijden.

Regelmatig overleg
De European Sea Ports Organisation (ESPO) heeft intussen voor haar leden een instrument ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie inzake rampenplannen en beschermingsmaatregelen in diverse haven. Daarnaast is er is regelmatig overleg met lokale overheden die zwaar zijn getroffen door de Covid-19 epidemie, zodat tijdig actie kan worden ondernomen.

Deel dit artikel