31 mei 2024

Amsterdamse haven krijgt GIGA-batterij

GIGA Storage gaat in het havengebied van Amsterdam een energieopslagproject realiseren. Het gaat om een mega batterij 47 MWh. Even groot als de GIGA Buffalo batterij in Lelystad en de eerste 4-uurs batterij in Nederland. Die voor de haven heet GIGA Giraffe en wordt operationeel in het eerste kwartaal van 2025.

De bouw van de GIGA Giraffe batterij aan de Westhavenweg start deze zomer en wordt aangesloten op het onderstation Sextantweg van Liander. Alle seinen voor de bouw staan op groen. Zo is er een aansluitovereenkomst met Liander, een vergunning met de gemeente, een langjarige pachtovereenkomst met de Port of Amsterdam en ook de financiering is helemaal afgerond.

De batterij zal gebruik maken van de reservecapaciteit op het transportnet, waardoor transportbeperkingen worden voorkomen. De batterij zal worden aangesloten in het eerste kwartaal van 2025.

Er zijn naar de mening van GIGA Storage vele honderden plekken in Nederland te bedenken waar de combinatie van een batterij bij een onderstation het netwerk kan ondersteunen. Als men de gepubliceerde congestiekaarten beschouwt, dan lijkt het Nederlandse elektriciteitsnet vol te raken, maar GIGA Storage ziet dit anders. Dit heeft te maken met het feit dat wij in Nederland zo goed als 100% leveringszekerheid willen en dat ook hebben. Hierdoor wordt een groot deel van het jaar het netwerk niet optimaal benut en is er veel ruimte over. Batterijen kunnen deze ruimte benutten en ‘bijspringen’ wanneer pieken ontstaan in vraag of opwekking van duurzame energie.

De GIGA Giraffe is een 10 MW en 47 MWh opslag project en stelt het elektriciteitsnetwerk in staat om de energiepieken tijdens de zonnige uren op te slaan en het energiesysteem in balans te houden bij een groeiend aandeel van onvoorspelbare maar wel duurzame energie opwek. Het bijzondere is dat deze batterij vier uur lang kan laden of ontladen en hiermee ook geschikt is om deel te nemen aan de Nederlandse elektriciteitsmarkten van day-ahead en intraday.

Daniela Fahrenkrog, Business Development Director van GIGA Storage:
Wij zijn blij om, naast al onze inspanningen op de hoogspanningsnetten in Nederland en België, nu ook een batterij te gaan realiseren op het middenspanningsnet van Liander. Deze 4-uurs batterij zal GIGA Storage volledig zelf aansturen. Dit geeft ons de flexibiliteit om mee te doen in de verschillende elektriciteits- en balanceringsmarkten, afhankelijk van waar de waarde ligt op dat moment. Hiermee hebben wij een rendabel future-proof business model neergezet.”

GIGA Storage realiseert grootschalige energieopslag. Er wordt geïnvesteerd in projecten voor zowel optimalisatie van de energievoorziening als netstabiliteit. GIGA Storage heeft als doel om key player van energieopslag in Europa te worden, om zo duurzaam opgewekte energie volledig te kunnen benutten. Energieopslag is dé ontbrekende schakel in de overgang naar een wereld die uitsluitend gevoed wordt met hernieuwbare en schone energie.

Deel dit artikel