9 februari 2024

Amsterdamse havenbedrijven gaan stroom delen

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) heeft in samenwerking met netbeheerder Liander en Port of Amsterdam een oplossing ontwikkeld waarmee bedrijven gezamenlijk flexibel gebruik kunnen maken van het elektriciteitsnet.

Het gaat om een flexibel groepscontract dat bedrijven in het Amsterdamse havengebied meer mogelijkheden biedt door een beter gebruik van het bestaande elektriciteitsnet.

Mogelijkheden in tijden van schaarste
Door schaarste op het elektriciteitsnet kunnen bedrijven geen nieuwe of grotere aansluitingen krijgen. Echter, gedurende de dag zijn er nog momenten waarop het net niet volledig belast is. Dit komt doordat de traditionele afspraken over het gebruik van het elektriciteitsnet beperkt zijn. Flexibele contracten bieden hier een oplossing door het elektriciteitsnet beter te benutten, indien zowel het regionale- als het hoogspanningsnet dit toelaten.

Meer ruimte dankzij samenwerking
Voorheen konden individuele bedrijven al flexibel gebruik maken van het elektriciteitsnet via een capaciteitsbeperkingscontract (CBC). Dit contract stelde bedrijven in staat om flexibel gebruik te maken van de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet. Nu zijn deze individuele CBC’s in het Amsterdamse havengebied samengevoegd tot een groeps-CBC met ECAH. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven die lid zijn van de coöperatie om samen verantwoordelijkheid te delen en het verbruik op elkaar af te stemmen. Deze samenwerking vergemakkelijkt het beter benutten van de bestaande capaciteit op het lokale elektriciteitsnet, en ondersteunt bedrijven in hun duurzame ambities.

ECAH coördineert deze samenwerking door real-time het verbruik van de deelnemende bedrijven te meten en op basis daarvan slimme beslissingen te nemen. Dit omvat het beheer van laadpleinen, het ontladen van grote batterijen, of het herplannen van zware bedrijfsprocessen. Alles wordt geregeld via een gezamenlijk energiemanagementplatform dat momenteel door ECAH wordt ontwikkeld.

Opschalen van flexibele groepscontracten
Dit flexibele groepscontract is het eerste dat Liander heeft opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de Autoriteit Consument & Markt. Hoewel een belangrijke mijlpaal, kan deze oplossing nog niet direct aan meer bedrijventerreinen worden aangeboden, omdat het een op maat gemaakte oplossing is en nog niet schaalbaar. Liander werkt echter aan de ontwikkeling van een schaalbaar product op basis van de opgedane ervaringen. Het doel is om in 2024 minstens vijf nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten en plannen te maken voor een geleidelijke opschaling met Energy Boards. Bij de selectie van mogelijke bedrijventerreinen houdt Liander rekening met verschillende factoren, zoals de aard van het congestieprobleem, het initiatief van de ondernemers zelf, en de timing van netverzwaring. Daarnaast moet het ook passen binnen het hoogspanningsnet van TenneT. Om groepscontracten breder toepasbaar te maken, onderzoekt Liander momenteel ook.

Deel dit artikel