13 juni 2023

Bilbao en Amsterdam samen in nieuwe Europese groene waterstofcorridor

Port of Bilbao en Port of Amsterdam hebben samen met het Baskische Energie Agentschap (EVE), Petronor, SkyNRG, Evos Amsterdam en Zenith Energy Terminals een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om een groene waterstofcorridor tussen Bilbao en Amsterdam te ontwikkelen. De corridor is gericht op de maritieme route tussen de twee havens.

Zijne Majesteit de Koning van Nederland Willem-Alexander, minister Rob Jetten en de Spaanse minister Teresa Ribera waren aanwezig bij de ondertekeningsceremonie als officiële getuigen. De aanwezigheid van de Koning benadrukt het belang dat Nederland en Spanje hechten aan samenwerking voor de ontwikkeling van de hernieuwbare waterstofmarkt.

Rob Jetten, de Nederlandse minister voor Klimaat en Energie, gaf aan: “Om te komen tot een klimaatneutraal energiesysteem en een duurzame industrie hebben Nederland en Europa grote waterstofambities. Internationale samenwerking is essentieel om de waterstofmarkt en de infrastructuur die daarbij nodig is te ontwikkelen. Binnen de EU heeft Spanje enorm veel kansen en is dan ook één van onze belangrijkste waterstofpartners. Uiteindelijk zijn het de bedrijven die het echt moeten gaan doen. Belangrijk dat dat nu al gebeurt en dat Nederlandse en Spaanse bedrijven afspraken met elkaar maken over de levering van groene waterstof.”

Europees knooppunt
De haven van Bilbao zal fungeren als hub voor de export van groene waterstof en afgeleide producten. Het is reeds een belangrijk Europees logistiek knooppunt en kan de ambities van de Spaanse overheid om een belangrijke leverancier van groene waterstof te worden, specifiek voor Noord-West Europa, realiseren. Port of Amsterdam, als exploitant van Europa’s vierde haven, zet zich in voor de ontwikkeling van groene waterstoffaciliteiten binnen haar havengebied. De haven heeft een directe verbinding met Amsterdam Airport Schiphol en speelt een cruciale rol in de bevoorrading van de luchtvaartindustrie. SkyNRG, een mondiale leider in Sustainable Aviation Fuels (SAF), ontwikkelt een netwerk van SAF-productiefaciliteiten, waaronder in de haven van Amsterdam. Zenith Energy Terminals en Evos Amsterdam zijn betrokken bij de ontwikkeling van waterstof toeleveringsketens in de haven.

Bijdrage aan emissiereductie
Dorine Bosman, Chief Investment Officer bij Port of Amsterdam, zei: “De haven van Amsterdam speelt een cruciale rol in de energietransitie. De recent toegekende status van Hydrogen Valley aan de bredere regio Amsterdam onderstreept het ontwikkelingstempo in deze regio. Port of Amsterdam ziet groene waterstof en e-brandstoffen als belangrijke onderdelen van de haven van de toekomst. Wij zijn erg blij om samen te werken met de bedrijven die actief zijn in onze haven en met onze Spaanse evenknieën. De haven van Bilbao en Petronor zijn perfect passende partners voor het opzetten van een groene waterstofcorridor. De oprichting van zulke intra-Europese corridors draagt sterk bij aan het voortstuwen van de gehele Europese Unie richting de nieuwe energietoekomst.”

Stappen voorwaarts
Alle betrokken partijen zijn enthousiast om bij te dragen aan de ambities van de Europese Unie, zoals vastgelegd in het REpowerEU beleidsstuk, en de samenwerking tussen Spanje en Nederland. Het opzetten van een corridor tussen de havens van Bilbao en Amsterdam zal twee snel ontwikkelende Hydrogen Valleys met elkaar verbinden. De corridor zal niet alleen de handel in groene waterstof en e-brandstoffen faciliteren, maar ook de uitwisseling van kennis en expertise bevorderen. De Spaanse en Nederlandse partijen zullen gezamenlijk de volgende stappen voor hun samenwerking bespreken. Uiteindelijk zal dit initiatief bijdragen aan het versterken van de Spaans-Nederlandse relatie en het reduceren van emissies.

Deel dit artikel