29 juli 2023

Bouw nieuw elektriciteitsstation Amsterdamse haven van start

In de Amsterdamse haven is Liander begonnen met de bouw van een nieuw elektriciteitsstation aan de Sextantweg. Het doel van dit project is om de bestaande stations Westhaven en Basisweg te ontlasten vanwege de aanwezige congestie.
Foto: Jacques Tillmanns

De huidige congestie in de elektriciteitsstations beperkt de uitbreidingsmogelijkheden van gevestigde bedrijven in het havengebied en maakt het voor nieuwe bedrijven moeilijk om aansluiting te krijgen op het elektriciteitsnetwerk. Dit vormt een obstakel voor de ontwikkelingen in de haven en de voortgang van de energietransitie. Met de realisatie van het nieuwe elektriciteitsstation zal naar verwachting in 2025 een vermogen van 50 MVA beschikbaar komen. Dit stelt Liander in staat om 25 tot 50 bedrijven, afhankelijk van de vraag, van een aansluiting te voorzien.

Ontwerp en functionaliteit
Het nieuwe elektriciteitsstation zal bestaan uit twee transformatoren. Deze transformatoren zullen 50 kilovolt vanuit de Hemweg ontvangen en omzetten naar 10 kilovolt. Bovendien zal Liander twee middenspanningsinstallaties bouwen, waarop de middenspanningskabels worden aangesloten. Deze kabels zullen naar de transformatorhuisjes in de haven gaan of rechtstreeks naar een van de bedrijven. De bouw van een elektriciteitsstation duurt normaal gesproken vijf tot zeven jaar, maar door een modulaire aanpak te hanteren, kan Liander het nieuwe station binnen vier jaar realiseren. Hierdoor wordt het potentieel voor vertraging geminimaliseerd. De locatie voor de bouw van het station is al beschikbaar gesteld.

ECAH-project: Virtueel netwerk voor delen van capaciteit en opwek- en opslagvoorzieningen
Naast de bouw van het nieuwe elektriciteitsstation werkt Liander ook samen met bedrijven in de haven aan andere oplossingen voor netcongestie. Zo is de Energie Coƶperatie Amsterdamse Haven (ECAH) opgezet om te werken aan een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Een eerste project van de Energie Coƶperatie Amsterdamse Haven (ECAH) richt zich op het opzetten van een virtueel netwerk. Dit netwerk stelt bedrijven in staat om (net)capaciteit en lokale opwek- en opslagvoorzieningen met elkaar te delen. Hierdoor wordt een innovatieve oplossing geboden voor het probleem van netcongestie in het havengebied.

Deel dit artikel