20 maart 2020

Coronavirus in haven: dit doet Port of Amsterdam

Port of Amsterdam heeft diverse maatregelen getroffen om te zorgen dat alle medewerkers in de haven zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen en om ervoor te zorgen dat de haven open blijft. Het is van belang dat de goederenstromen van en naar de Amsterdamse haven actief operationeel blijven. Tegelijkertijd beschermt het Havenbedrijf de vitale functies als energieopwekking, afvalverwerking en drinkwatervoorziening in het havengebied.

De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Tot nader order heeft het havenbedrijf (veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland) de haven gesloten voor alle zee- en riviercruiseschepen;
  • Port of Amsterdam heeft alle evenementen tot 1 juli 2020 afgelast. Dit geldt voor eigen events en voor events waarin zij als organisatie participeren;
  • Het Amsterdamse havenbedrijf heeft samen met ORAM (Ondernemersvereniging Amsterdam) dagelijks overleg met de terminals in het havengebied over de impact van maatregelen en de actuele stand van zaken.

Er is een taskforce opgericht met een handboek vol maatregelen voor de operatie van Divisie Havenmeester in het geval van ziekte bij één van de medewerkers en om ziekte te voorkomen:

  • Er worden geen externen toegelaten in het Haven Operatie Centrum (HOC). Dus alleen de mensen van Port of Amsterdam, Loodswezen en Koperen Ploeg;
  • Er is geen fysieke overdracht meer bij de shiftwissels;
  • Er vinden geen scheepsinspecties meer plaats voor zeevaart en binnenvaart, tenzij het gaat om risicovolle lading of bij gevaar voor de omgeving.

Dagelijkse updates
Dit zijn slechts enkele maatregelen die Port of Amsterdam neemt om het coronavirus in te dammen. Het havenbedrijf heeft regelmatig contact met de relevante instanties en bekijkt de situatie van dag tot dag, dit kan ervoor zorgen dat er op korte termijn meer of minder maatregelen getroffen worden. Houd de website van de Port of Amsterdam hierdoor goed in de gaten. https://www.portofamsterdam.com/nl/corona

Deel dit artikel