29 april 2024

Daling overslag fossiele energie klinkt door in de jaarcijfers van Port of Amsterdam

In het jaarverslag van Port of Amsterdam over 2023 klinkt door dat de Amsterdamse haven volop in transitie is. Opbrengsten stegen naar €190,4 miljoen, maar de overslag daalde naar 63 miljoen ton. Dit komt door de daling van overslag in fossiele energie.

Daling olieproducten en kolen
De totale overslag in het Amsterdamse havengebied is 20 procent lager uitgekomen in 2023 dan in 2022. De overslag van steenkolen daalde met maar liefst 48 procent, naar 7,4 miljoen ton in 2023. Samen met de terminals voor steenkolen heeft Port of Amsterdam stappen gezet naar meer non-fossiele activiteiten. Zo is er eind 2022 terrein teruggenomen van een kolenterminal. Daar vinden nu andere activiteiten plaats, zoals de overslag van schroot. Ook de overslag in olieproducten laat een daling zien van 16 procent tot 28,9 miljoen ton. Dit komt mede door de sancties op olieproducten uit Rusland en het verbod op export van hoogzwavelige brandstoffen vanuit Nederland naar West-Afrika.

Stijging contractinkomsten en daling havengelden
De contractinkomsten stegen naar €115,6 miljoen tegen €103,6 miljoen een jaar eerder. Dit is een gevolg van een hogere netto-uitgifte en reguliere prijsstijgingen. De zeehavengelden daalden in 2023 met €6,2 miljoen naar €54 miljoen. De binnenhavengelden kwamen uit op €7,8 miljoen, tegen €7,7 miljoen in 2022. In vergelijking met 2022 is het bedrijfsresultaat in 2023 met €39 miljoen gestegen naar €75 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat in 2022 nog de laatste termijnbetaling plaatsvond van €37,8 miljoen voor de Zeesluis IJmuiden. Het nettoresultaat komt uit op €55,1 miljoen in 2023 tegen €44,4 miljoen in 2022.

Verwachtingen voor 2024
Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: “In 2023 hielden we stevig vast aan de koers van onze strategie 2021-2025. De duurzame omslag die we jaren geleden in gang hebben gezet, neemt nu concrete vormen aan. Ondanks geopolitieke onrust, hoge inflatie en een neerwaartse economische trend is de haven volop in transitie. Ook in 2024 investeren we in kades voor nieuwe en bestaande klanten, plaatsen we walstroompunten en verduurzamen we onze eigen vloot. Zo werken we aan het verder verduurzamen van de scheepvaart en haven.’’

Klik hier voor het complete Jaarverslag 2023

Deel dit artikel