23 januari 2020

Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) aangenomen door Tweede Kamer

De voorstanders van de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) zijn tevreden, de Tweede Kamer zal de wijzigingen binnenkort in de Scheepsverkeerswet doorvoeren. Het Loodswezen is echter terughoudend over de LNS. De opleidingseisen voor de kleine schepen zijn bijvoorbeeld onvolledig.

De LNS verbetert in de Scheepvaartverkeerswet (Svw) de regels over ontheffing en vrijstelling van de loodsplicht ten behoeve van de veilige en vlotte afwikkeling van scheepvaartverkeer in en rond de Nederlandse zeehavens. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) zijn positief over de aankomende wijzigingen. De LNS zal namelijk onder andere zorgen voor verdere uniformering en betere data en erkent de LNS de kennis en kunde van de eerste stuurman en de kapitein.

Er komt tevens een nieuw systeem van ontheffingen in de vorm van Pilotage Exemption Certificates (PEC’s). Een PEC geeft de kapitein vrijstelling van de loodsplicht voor een bepaald schip op een bepaald loodsplichtig traject. De PEC’s zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van de grootte van het schip:

      Bijzonder PEC kleine zeeschepen (registerschepen ) 

  • Pec A –  kleine zeeschepen (registerschepen)
  • Pec B  – van 75 tot 115 meter
  • Pec C –  van 115 tot 160 meter
  • Pec D – van 160 tot 200 meter

Om de kundigheid en ervaring voor de algemene PEC’s te behouden, geldt de volgende frequentie-eis bij: 

  • PEC A: 3 calls of 6 enkele reizen per jaar;
  • PEC B: 6 calls of 12 enkele reizen per jaar;
  • PEC C: 12 calls of 24 enkele reizen per jaar;
  • PEC D: 18 calls of 36 enkele reizen per jaar.

Reacties

Naast positieve reacties op de wetswijziging zijn er ook enkele punten van kritiek op de LNS. Zo wordt er gevreesd voor een te grote liberalisering en dekken de voorwaarden voor met name kleinere schepen de lading niet. Loodwezen stelt dat de exameneisen ontbreken, maar deze kleinere schepen hebben wel een grote impact op het vaarverkeer. Een laatste punt van kritiek is dat PEC C niet is uitgebreid naar schepen tot 170 meter, maar het Loodwezen reageert hier stellig op. De grens moet op 160 meter anders kan de veiligheid niet meer worden gewaarborgd.

De gevolgen

De wijziging in de Scheepvaartverkeerswet (Svw) brengt een aantal gevolgen met zich mee. Wegens de Loodsplicht Nieuwe Stijl (LNS) moet het Loodswezen een aantal veranderingen in de opleiding voor kapitein doorvoeren.

Het gevolg van de wijziging zal vooral veel invloed hebben op de grotere schepen. De kleinere schepen zullen meer vrijstelling krijgen. Dit betekent dat de werkzaamheden voor het Loodswezen zullen afnemen. De grotere schepen zullen dan meer moeten betalen om de diensten van het Loodswezen te kunnen bekostigen.

Bron: NieuwsbladTransport

Deel dit artikel