11 oktober 2019

Deelnemers Havendebat leggen regie energietransitie bij provincie

De meerderheid van de 200 aanwezigen tijdens het Havendebat 2019 legt de regie rond de energietransitie in haven bij de provincie Noord-Holland. Nagenoeg hetzelfde aantal vindt het een taak van Port of Amsterdam.
‘Regie over energietransitie is een zaak van Port of Amsterdam of de provincie Noord-Holland’

Centraal in dit debat stond de toekomst van de Amsterdamse haven. Amports dacht samen met de andere aanwezigen na over de impact van de versnelde energietransitie. Hoe ziet de haven er in 2025 uit? Wat zijn de grote veranderingen? En wordt waterstof een belangrijke energiedrager van de toekomst? De Amsterdamse haven staat op het punt om radicaal te veranderen. De landelijke en Europese doelstelling ten aanzien van het klimaat zijn ambitieus, net als de veranderingen die hier uit voortvloeien. 

Impact
Organisator Nieuwsblad Transport nodigde interessante sprekers uit om hun standpunten over de toekomst van de Amsterdamse havens met de aanwezigen te delen. Zo sprak Edward Stigter (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland) over de impact van politieke beslissingen op de haven en gaf hij inzicht in de bestuurlijke dilemma’s binnen het dossier energietransitie. Waar Edward Stigter sprak over de bestuurlijke dilemma’s, vertelde Koen Overtoom (Port of Amsterdam) over de dilemma’s vanuit de vier beleidstafels.

Vattenfall
Met de sluiting van de Hemwegcentrale op 31 december in het vizier presenteerde Vattenfall-directeur Alexander van Ofwegen de ontwikkelingstrategie voor het gebied dat grenst aan de haven. Het gezelschap kreeg hiermee een primeur gepresenteerd, want Vattenfall brengt het programma onder de noemer ‘Fossielvrij leven binnen één generatie’ pas 31 oktober officieel naar buiten. De ontmanteling van de op steenkolen gestookte Hemwegcentrale betekent het begin van de ontwikkeling van een energievoorziening die in 2050 volledig fossielvrij draait.

Alexander van Ofwegen presenteert de Hemweg-strategie van Vattenfall 2020-2025

Waterstof
De stelling ‘De haven moet nu vol voor waterstof kiezen als belangrijkste energiedrager van de toekomst’, werd omarmd door het merendeel van de 200 aanwezigen. Namens het bedrijfsleven brak Hans Mattheyer van OBA Bulk Terminal Amsterdam een langs voor het behoud en ontwikkeling van de traditionele haven: “De haven van Amsterdam is traditioneel sterk in op- en overslag van goederen. Het is van belang dat de haven waarvoor deze van oorsprong is ontwikkeld, blijft voortbestaan.

Deel dit artikel