19 september 2021

Nieuwe gezichten bij Port of Amsterdam

Dorine Bosman (58) treedt met ingang van 1 oktober 2021 als Chief Investment Officer (CIO) toe tot de directie van Port of Amsterdam. De raad van commissarissen werd eerder deze maand al versterkt door de komst van Evert den boer (51).
Dorine Bosman, de nieuwe CIO van Port of Amsterdam. Foto: Max Dijksterman.

Met de komst van Dorine Bosman krijgt het havenbedrijf een driehoofdige statutaire directie. Als Chief Investment Officer (CIO) wordt Bosman onder andere verantwoordelijk voor infrastructuur, ruimte en milieu. Daarnaast zal zij een belangrijke rol spelen in de versterking van Amsterdam als duurzame Europese zeehaven en in het stimuleren en versnellen van de energietransitie en de circulaire activiteiten in de haven en in het Noordzeekanaalgebied.  

Offshore Windgroep 
De nieuwe CIO is afkomstig van Shell, waar zij de afgelopen vijf jaar leiding gaf aan de Offshore Windgroep in de New Energies-divisie. Zelf geeft Bosman aan veel zin te hebben in de nieuwe uitdaging: “Na zoveel jaren Shell, zie ik het als een mooie uitdaging juist in de Amsterdamse haven aan de slag te gaan”, aldus Bosman. 

Vijf leden 
Evert den Boer werd op 1 september 2021 al verwelkomt door Port of Amsterdam. De raad van commissarissen bestaat momenteel uit vijf leden. Den Boer heeft veel bestuurservaring in de duurzame energiesector. Zo is hij bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie en al eerder voorzitter van de raad van bestuur van Greenchoice. 

Voorloper energietransitie 
De keuze voor zowel een bestuurslid als een lid van de raad van commissaris afkomstig uit de energiesector is geen verrassing. Port of Amsterdam wil voorloper zijn in de transitie naar een duurzame samenleving en klimaatneutrale haven. Extra versterking qua kennis en ervaring op dit gebied laat duidelijk zien dat het havenbedrijf kiest voor de versnelling van de transitie. 

Deel dit artikel