23 juni 2023

€ 2 Miljoen Europese subsidie toegekend aan studiefase van Energiehaven IJmuiden

Het project Energiehaven in IJmuiden heeft een Europese subsidie van € 2.037.610 ontvangen. Het geld is bestemd voor de studiefase ter voorbereiding van de bouw van een 580 meter lange kade, die gebruikt zal worden voor het ontvangen, samenstellen en onderhouden van windmolenonderdelen op zee.

Gedeputeerde Zeehavens Rosan Kocken verklaarde: “Deze subsidie is een belangrijke stap in de realisatie van de Energiehaven. We werken momenteel met alle partijen hard aan een sluitende en stabiele businesscase. Europese subsidie is daar een belangrijk onderdeel van. Dat we deze subsidie hebben ontvangen is dan ook goed nieuws en zorgt ervoor dat we dit najaar met elkaar kunnen besluiten of we de volgende fase van het project in gaan.”

Energiehaven

De nieuwe Energiehaven zal een openbaar havengebied worden dat zich richt op windactiviteiten op zee en zich bevindt aan de zeezijde van het Noordzeekanaal, net voor de sluizen van IJmuiden. De haven zal dienen als basis voor de bouw en het onderhoud van windparken die in de komende jaren in de Noordzee worden gebouwd. Het zal daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en verduurzaming van het Noordzeekanaalgebied. De ontwikkeling van de Energiehaven is een samenwerking tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, de gemeente Velsen, Tata Steel, Zeehaven IJmuiden en Port of Amsterdam. Dit najaar wordt besloten of de samenwerkingspartners overgaan naar de fase van gedetailleerde planuitwerking. Het doel is om de Energiehaven in 2027 operationeel te hebben.

Connecting Europe Facility (CEF)

Het subsidiebedrag maakt deel uit van de ruim € 125 miljoen Europese subsidie die Nederland ontvangt voor de aanleg en verbetering van transportinfrastructuur. De Europese Commissie maakt dit geld beschikbaar via de Connecting Europe Facility (CEF) voor projecten op het gebied van spoorwegen, binnenvaart en luchtvaart die bijdragen aan duurzaam transport.

Deel dit artikel