22 januari 2024

Energiehaven IJmond: nieuwe stap met ontwerpfase-convenant

Port of Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en de provincie Noord-Holland slaan de handen ineen met het Rijk en Tata Steel voor de Energiehaven IJmond. Deze haven, gericht op windparkontwikkeling op zee, zet een nieuwe stap met de ondertekening van een convenant om de ontwerpfase te starten.
Artist impression van de nieuwe Energiehaven. © Beeld IJmuiden.nl

In het kader van de Nederlandse energietransitie spelen windparken op zee een cruciale rol. Om de klimaatdoelen van Nederland te behalen, moet er tegen 2030 21 gigawatt aan windparken op zee worden gebouwd, met een ambitie om dit tegen 2050 te laten groeien tot 70 gigawatt. Speciale installatiehavens zijn essentieel voor de bouw van deze windparken, gezien de grotere omvang van windmolens en bijbehorende schepen.

Energiehaven: ontwerpfase van start
Met de ondertekening van het convenant is de ontwerpfase van de Energiehaven IJmond officieel gestart. In 2024 zullen gedetailleerde plannen worden uitgewerkt voor het haventerrein en de diepzeekade, evenals de bouwmogelijkheden. Gelijktijdig zal het Rijk doorgaan met het ontmantelen van het voormalige baggerdepot op de locatie.

Toekomstperspectief
Met gunstige locatie buiten de sluizen van IJmuiden en nabij toekomstige windparken, heeft de Energiehaven het potentieel om tussen 15 en 20 gigawatt aan windparken op zee te huisvesten tot 2050. Na afronding van de ontwerpfase en voldoende financiële middelen, wordt verwacht dat de aanbestedingsprocedure voor de haven kan starten, wat een significante bijdrage zou leveren aan de Nederlandse energietransitie.

Deel dit artikel