15 september 2020

Energieplatform voor havenbedrijven om onderling stroom te delen

Port of Amsterdam creëert samen met Entrnce, een dochter van netwerkbedrijf Alliander, het platform SEP (Shared Energy Platform).  SEP stelt sinds deze week havenondernemers in de Amsterdamse haven in staat om onderling stroom aan elkaar te leveren. Door gebruik te maken van het platform besparen bedrijven kosten en wordt de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur in de haven beter benut.
haven van Amsterdam heeft nieuw energieplatform

Bedrijven in de Amsterdamse haven lopen tegen de grenzen van de capaciteit op het bestaande elektriciteitsnet aan. Door zich aan te sluiten bij SEP kunnen zij onderling stroom delen.  Hierdoor besparen de bedrijven kosten en wordt de beschikbare elektriciteitsinfrastructuur in de haven beter benut. Dat laatste is de reden waarom SEP is ontstaan. SEP richt zich specifiek op het optimaliseren van de energievoorziening in het havengebied. Dit draagt bij aan een verbeterd en duurzaam vestigingsklimaat.  

Samenwerken 
Peter Molengraaf, directeur van SEP en voormalig CEO van Alliander: ‘In de Amsterdamse haven wordt de elektriciteitsinfrastructuur de komende jaren fors uitgebreid. Maar het duurzame aanbod en de vraag naar elektriciteit groeit sneller. Er ontstaat ook meer volatiliteit op het energienet, bijvoorbeeld op momenten waarop het hard waait, of als de elektrische bedrijfswagens opgeladen moeten worden. Door bedrijven onderling te laten delen en op piekmomenten slim te laten samenwerken, wordt de bestaande elektriciteitsinfrastructuur beter benut en kunnen kosten worden bespaard.’  

De software waar SEP gebruik van maakt is ontwikkelend door Entrnce, een 100% dochter onderneming van netwerkbedrijf Alliander. Naast de stroom van aangesloten bedrijven, wordt ook de elektriciteit van windpark Ruigoord en afvalverbrander AEB op het platform aangeboden. Het platform zorgt elke 15 minuten dat vraag en aanbod van de aangesloten bedrijven op elkaar worden afgestemd. Als er een match is, zijn beide bedrijven beter uit.  

Contract met je buren 
Robin Schipper, oprichter van SEP en gedetacheerd vanuit Port of Amsterdam: ‘In de haven zijn steeds meer bedrijven die veel energie verbruiken. Denk aan bedrijven in de circulaire economie die bijvoorbeeld afval- en reststromen omzetten in nieuwe producten. Met SEP verbinden we deze bedrijven met elkaar. We doen dat op een laagdrempelige manier, met gewoon een energiecontract. In plaats van een contract met de gebruikelijke energieleveranciers, heb je nu een contract met je buren. Dit maakt de stap mogelijk kleiner om ook op andere onderdelen samen te werken in de energietransitie.’ 

Meer informatie? Ga dan naar www.portofamsterdam.com

Deel dit artikel