13 januari 2020

Fossiele brandstoffen blijven voor een recordoverslag zorgen

Wethouder Victor Everhardt maakte tijdens de nieuwjaarsreceptie van de haven bekend dat de overslag van fossiele brandstoffen wederom voor een record in de haven van Amsterdam heeft gezorgd. Een product dat volgens de wethouder niet zo zeer bovenaan het verlanglijstje van het stadsbestuur staat. Ook de andere havens in het Noordzeekanaalgebied noteerden een groei in de overslag van fossiele brandstoffen.

Uit de voorlopige overslagcijfers blijkt dat de Amsterdamse haven, inclusief de havens van IJmuiden, Zaanstad en Beverwijk in 2019 ongeveer 105 miljoen ton lading hebben overgeslagen. Een groei van 6 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2018 ging het namelijk om 101,8 miljoen ton.

Een opvallende groei in kolenoverslag

De toegenomen overslag in olieproducten is voor een van de grootste benzinehavens bijna vanzelfsprekend te noemen. De overslag is in verhouding met het voorgaande jaar met 5% gestegen. (50 miljoen ton tegen 47,4 miljoen ton). Er is echter niet alleen een stijging in olieproducten waargenomen. Wegens de export van steenkool naar Aziƫ en het Zwarte-zee gebied is de overslag van kolen ten opzichte van 2018 met 18% gestegen. Een forse groei ondanks dat het havenbedrijf in 2017 aankondigde dat het in 2030 afgelopen moest zijn met steenkool in de Amsterdamse haven. Volgens Port of Amsterdam is deze groei naar verwachting niet structureel. In december 2019 is namelijk wegens de sluiting van de Hemwegcentrale een groot kolenpakket komen te vervallen.

Naast de groei in overslag van energieproducten werd in de droge bulk een groei van 6 procent gerealiseerd. (33,6 miljoen ton tegen 31,6 miljoen ton in 2018). In de overslag van chemische producten en van bouwmaterialen werd een stijging gerealiseerd van respectievelijk 3,4 en 2,4%. De containeroverslag groeide met 12% evenals de overslag van RO/RO met 17%.

Dalers ten opzichte van het voorgaande jaar

Tegenover de stijging van onder andere overslag in energieproducten, droge bulk en bouwmaterialen is de ladingstroom in agri-producten met 5% gedaald. De overige general cargo (projectlading) daalde met 35% in verhouding met de overslag in 2018.

Minder zeecruiseschepen in Amsterdam

Het afgelopen jaar kwamen er maar liefst 63 minder zeecruiseschepen naar Amsterdam. De belangrijkste reden voor deze vermindering was de invoering van de toeristenbelasting met ingang van 1 januari 2019. Veel schepen weken uit naar IJmuiden en Rotterdam. De gevolgen van de toeristenbelasting zijn ook dit jaar flink zichtbaar. In totaal zijn 125 aankomsten van cruiseschepen afgeblazen (2019 en 2020 samen). De Amsterdamse haven verwacht in 2020 daarom een vergelijkbaar aantal als vorig jaar. De riviercruiseschepen doen het echter wel goed in Amsterdam. In het afgelopen jaar waren dat er 2282 in tegenstelling tot 2007 schepen in 2018.

Amsterdamse haven als energiehaven

Ondanks dat de overslag in fossiele brandstoffen in de Amsterdamse haven ook in 2019 voor een recordaantal zorgde, bereidt de haven zich voor op de overgang naar duurzame energiebronnen. Koen Overtoom, directeur van het Havenbedrijf, noemt Amsterdam wegens de aanwezigheid van waterstof en biobrandstoffen, al een echte energiehaven. Spelers zoals Argent Energy en Greenenergy bewijzen dat maar weer.

Greenergy in de Amsterdamse haven op het terrein van Oiltanking

Het belang van Amsterdam als een duurzame energiehaven wordt ook door wethouder Victor Everhardt opgemerkt. Waterstof kan volgens Everhardt namelijk een belangrijke rol spelen bij de verwarming van de stad. De haven van Amsterdam als een echte volledige duurzame energiehaven is de ambitie van zowel het stadsbestuur als het havenbedrijf. In hoeverre deze ambitie de komende jaren werkelijkheid zal worden, is niet met zekerheid te zeggen. De eerste stappen zijn echter al wel gezet!

Meer lezen over de overslagcijfers? Klik dan hier


Deel dit artikel