24 februari 2020

Future Port Session #1

De havens in het Noordzeekanaalgebied zitten vol met getalenteerde Young Professionals die allen een eigen toekomstvisie op ‘’onze haven’’ hebben. Vrijdag 7 februari organiseerde Amports niet alleen voor deze jonge talenten de eerste Future Port Session van 2020, maar ook voor onder andere jonge ondernemers en ambtenaren die werkzaam zijn in en rondom het havengebied. Dit keer werd de sessie, ook wel ‘’de challenge’’ genoemd, bij Damen Shiprepair Amsterdam gehouden. En het eerste onderwerp van de sessie? De veelbesproken relatie tussen de haven en de stad.

De werkgroep arriveerde in de ochtend bij Damen Shiprepair Amsterdam op het NDSM terrein. Een bedrijf met een lange historie, maar ook een bedrijf met een ambitieus toekomstplan. Dé perfecte locatie voor een sessie over de huidige en de toekomstige relatie tussen de haven en de stad. Harco Groen, HSEQ manager Bij Damen Shiprepair Amsterdam, vertelde de deelnemers over de interessante positie van Damen ten opzichte van de stad door de jaren heen. Ook gaf Harco de groep een kijkje in de toekomst van Damen en de NDSM-werf. Samen met architectenbureau Droogburo en MS 360 maakte zij een toekomstplan: wonen en werken in vreedzame co-existentie. Stadstranden, 3000 woningen, een bezoekerscentrum, een kabelbaan naar het centrum en natuurlijk Damen Shiprepair Amsterdam. Volgens Harco een wenselijke verhouding haven-stad voor zowel havenbedrijven als (toekomstige) bewoners van de NDSM-werf. De jonge talenten zagen de plannen van Damen als goede inspiratie voor hun eigen kijk op de toekomstige haven.

Deze eerste sessie, in een reeks van vier, werd begeleid door Maja Bosch van FutureConsult. Na de presentatie van Harco Groen gaf Maja de jonge talenten zelf de opdracht om – vergelijkbaar met het Havenstad-plan van Damen- een ideale relatie tussen de haven en de stad anno 2040 te schetsen. De groep bestaande uit jongeren uit de haven, de politiek, maar ook uit de stad werd verdeeld in drie subgroepen en kregen ieder een eigen invalshoek om vanuit dit punt te kijken naar de toekomst van de haven. Van energietransitie en infrastructuur tot economische groei en belang, verschillende thema’s passeerden de revue. Voordat er een eindpitch kon worden opgeleverd, moesten de deelnemers eerst de huidige relatie ontleden door eerst een korte media analyse te geven en een metafoor voor de huidige verstandshouding te bedenken, om zo te groeien naar een ideale relatie anno 2040. 

Een sessie zonder discussie is geen echte sessie.

Tijdens de sessie werden zorgen geuit over de vele contradicties tussen de stad en de haven en het gebrek aan samenhorigheid tussen haven gerelateerde bedrijven en het stadsbestuur. Zo wordt bijvoorbeeld de grootste zeesluis ter wereld bij IJmuiden gebouwd, met als doel om onder andere meer grote schepen – ter bevordering van de economie- naar de haven van Amsterdam te trekken. De stad wil echter geen grote cruiseschepen meer. Een grote tegenstelling, met volgens de meerderheid van de Young Professionals, grote economische gevolgen. Daarnaast werd gesproken over de ‘’lack-off’’ samenwerking. ’De haven heeft de stad nodig en de stad de haven, waarom blijven het toch twee gescheiden sferen?’ Niet iedereen was het met deze uitspraak eens. Er kan namelijk zeker wel gesproken worden over een samenwerking tussen de haven en de stad. Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering, maar een efficiëntere samenwerking moet vanuit twee kanten komen.

”De huidige relatie tussen de haven en de stad is als een zak chips: veel lucht en weinig inhoud.”

Uitkomst

De Young Professionals gaven verschillende metaforen om de ideale relatie tussen de haven en de stad te schetsen. In 2040 is de relatie zoals ‘’Opa en Oma: samen oud worden’’, is alles ‘’Koek en Ei’’ en gebaseerd op een gezamenlijke ambitie. De stad en de haven moeten één gezamenlijk plan hebben en dit samen uitvoeren. Dit is in tegenstelling tot de metafoor van de huidige relatie, ‘’een zak chips met veel lucht en weinig inhoud’’, een aanzienlijk grote verandering. Om tot deze ideale relatie te komen, moet er echter nog veel gebeuren. Centrale vraagstukken vanuit de Young Professionals zoals: Hoe zorgen wij dat er meer affiniteit komt voor de haven? Hoe kunnen wij de ruimte zo indelen zodat er gewoond én gewerkt kan worden? En praktisch gezien, wat vinden wij dat er gedaan moet worden om voor een gelijkwaardige samenwerking te zorgen?, staan in de aankomende sessies centraal. Genoeg werk aan de winkel voor de Young Professionals uit de havens van Amsterdam.

Amports organiseert in 2020 in totaal vier Future Port Sessions voor Young Professionals van onze leden en stakeholders (<35 jaar). Elke sessie heeft een ander thema of challenge met een eigen gastspreker, workshopleider en verschillende deelnemers. Allen gelinkt aan een thema die door jonge talenten uit de haven wordt gekenmerkt als een zogenoemde pilaar voor de toekomst. Een basisprincipe waarover moet worden gediscussieerd wanneer je een toekomstvisie op de haven wilt presenteren. Het resultaat van alle bijeenkomsten publiceren wij eind november- inclusief historische context- als ‘de visie van Young Professionals op de toekomst van de haven’.

Benieuwd naar de volgende Future Port Session? Kijk dan op www.amports.nl/events en meld je aan! Indien u een Young Professional uit uw organisatie wilt aandragen kunt u een mail sturen naar amports@amports.nl

Deel dit artikel