25 juni 2020

Gemeenteraad wil scheepswerf Damen behouden

Vanuit de gemeenteraad van Amsterdam klinkt een brede oproep om scheepswerf Damen te behouden voor de Amsterdamse haven. Verschillende partijen riepen wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck woensdagmiddag op om met Damen in overleg te gaan om tot een oplossing te komen. Blijven in andere vorm op de huidige plek in Noord of verhuizen naar een nieuwe plek in de Amsterdamse haven.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) schreef eerder deze maand aan de gemeenteraad dat een plan van Damen om een compacte scheepswerf in Noord te combineren met de bouw van woningen naar haar verwachting niet haalbaar is. ORAM reageerde hier teleurgesteld op, met name omdat het economisch belang van het bedrijf en de essentiële functie voor de haven onderbelicht bleef. De brief was ook de reden dat een bezorgde meerderheid in de raad aandrong op een snel debat. Tijdens deze gemeenteraad meldde de wethouder zelf ook dat ze Damen het liefst behoudt voor de haven. Ze bleef echter bij de eerder in haar brief geuite bezwaren. Damen zelf wil graag blijven in de Amsterdamse haven en wil graag in gesprek met het stadsbestuur.

Lees meer in Het Parool.

Deel dit artikel