15 december 2022

GEZOCHT! Bekwaam Havenpersoneel m/v/x

In de strijd om de hand van de schoolverlater en werkzoekende mengt de haven van Amsterdam zich met een lange lijst aantrekkelijke banen. Die vacatures vullen zich niet vanzelf. Zeker niet bij haven- en havengerelateerde bedrijven, die kampen met allerlei vooroordelen. Een punt waar de haven als geheel ook last van heeft. Want, in de haven werken is toch vies en het ligt ver weg van het centrum.

Amports dook twee jaar geleden in het dossier, voerde gesprekken met Westpoort Werkt. Zocht de samenwerking met het Werkgevers Service Punt van de gemeente, richtte de focus op het onderwijs en kwam in contact met Amsterdam Werkt. Aan de andere kant van het spectrum worden havenbedrijven klaargestoomd om te match tussen hen en de arbeidsmarkt te versoepelen.

Barrière wegnemen

Om te inventariseren wat de wensen van het havenbedrijfsleven zijn, enquêteerde Amports zijn complete ledenbestand van 200 bedrijven en instellingen. De resultaten uit die rondgang legden pijnlijk bloot dat de skills op de arbeidsmarkt meestal niet overeenkomen met het eisen- en wensenpakket van de havenwerkgever. Vervolgens ontstaat het dilemma wie de kosten voor bijvoorbeeld de benodigde extra certificaten gaat vergoeden; de werkgever of de werknemer. Amports wil die barrière wegnemen en werkt op dit moment met Westpoort Werkt van de gemeente Amsterdam aan een oplossing die in december a.s. wordt voorgelegd aan onder meer de stadsdelen West, Sloterdijk en Oost.

Vroeg beginnen
Het havenbedrijfsleven wil ‘werken in de haven’ zo vroeg mogelijk beginnen, zo blijkt uit de pilot van de afgelopen twee jaar. Met het idee dat basisschoolleerlingen al in aanraking komen met de haven en tijdens hun beroepskeuze eerder geneigd zijn om voor de haven te kiezen. Lesmateriaal, evenementen voor jongeren op school is essentieel om dat doel te bereiken. Daarnaast stelden de werkgevers voor succesverhalen te verspreiden van mensen die in de haven werken, met name verhalen van jongeren.

Zeehavendagen Amsterdam

Voor Amports telt binnen het hele matchingstraject dat de haven structureel wordt neergezet als een aantrekkelijke werkgever. Onder werkzoekenden en op scholen in het basis-, middelbaar en voortgezet onderwijs. Met Zeehavendagen Amsterdam, dat in juni voor het eerst werd gehouden, lijken alle partijen – ook Port of Amsterdam – het juiste middel in handen te hebben om het over het algemeen gesloten havenbedrijfsleven te openen voor het algemene publiek. Onder het motto: Je kunt pas zeggen dat de haven niets voor jou is, als je achter de schermen hebt gekeken.

Werkbaar matchingstraject
De uitdaging is vastgesteld. Het is tijd om de opgevoerde aanbevelingen uit het havenbedrijfsleven in gang te zetten. Met de nadruk op investeren in een werkbaar matchingstraject, algemene havenpromotie en vroeg beginnen met het introduceren van havenwerk bij jonge mensen die nog in de schoolbanken zitten. Een aantal bedrijven dat participeert in de pilot van Amports van de afgelopen jaren, is bereid om te investeren in een nieuw en overkoepeld matchingtraject. Hierin wordt de werknemer en werkgever van A tot Z begeleid. Als de stadsdelen in de december het gezamenlijke plan van Amports en Westpoort Werkt omarmen, dan plukken alle betrokkenen al in 2023 de vruchten van.

Deel dit artikel