12 juli 2023

H2A-lancering markeert mijlpaal in groene waterstofwaardeketen in Amsterdam

H2A (Hydrogen to Amsterdam) werd officieel gelanceerd tijdens een symposium dat plaatsvond in Theater Amsterdam op 4 juli 2023. Het symposium “De import(antie) van waterstof: de toekomst in beweging brengen” bracht alle diverse spelers samen die betrokken zijn bij het realiseren van een groene waterstofimportketen in Amsterdam. Ongeveer 250 mensen woonden de conferentie bij, wat de brede steun uit verschillende sectoren voor verandering door groene waterstof aantoonde.

Het was de eerste keer dat visionairs, politici, kennisinstellingen, terminals, producenten, transporteurs, afnemers en havens samen op één podium verschenen om de toekomst van groene waterstof te verkennen, met Amsterdam als hub voor het Noordzeekanaalgebied en het Europese achterland. Het symposium bereikte zijn hoogtepunt met de H2A-lancering, waarbij Diederik Samson de countdown leidde en alle deelnemers op het podium hun steun betuigden voor het bevorderen van de toekomst van waterstof. 

Krachten bundelen voor de toekomst van waterstof

H2A is een internationaal consortium met acht leden die verschillende schakels in het ecosysteem van groene waterstof bestrijken. De missie is duidelijk: het tot stand brengen van een groene waterstofketen door jaarlijks één miljoen ton 100% groene waterstof te importeren naar en via de haven van Amsterdam. Via een open platform biedt H2A een weg naar de markt en de infrastructuur, middelen en kennis om een end-to-end groene waterstofwaardeketen te creëren. Alle deelnemers waren het erover eens dat dit alleen kan worden bereikt door samenwerking te bevorderen, gebruik te maken van bestaande infrastructuur en ontwikkeling te versnellen.

Samenwerking is essentieel

Earl Goetheer, CTO HighTechXL, zei dat we alleen gebruik kunnen maken van de kracht van waterstof door samen te werken: “Waterstof is essentieel om onze haven met de toekomst te verbinden. We kunnen dit alleen doen door op een andere manier samen te werken. De enige weg voorwaarts is om samen verder te gaan.” Ramon Ernst, Managing Director van Evos, zei dat H2A draait om het opbouwen van relaties tussen sectoren en regio’s: “Het H2A-platform zorgt ervoor dat we banden leggen tussen alle relevante partijen.”

Samenwerking gaat voor concurrentie op het gebied van groene waterstof, aldus Alice Krekt, Directeur NL Hydrogen: “In dit geval hebben we geen concurrentie nodig, alleen samenwerking. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.” Overheidsinstanties en het bedrijfsleven moeten veel meer in partnerschap samenwerken om de creatie van de groene waterstofketen als middel voor decarbonisatie te versnellen.

Een groot aantal, grote ambities

Het streven om één miljoen ton groene waterstof te importeren, stelt een duidelijk doel. Dorine Bosman, CIO van Port of Amsterdam, zei: “Eén miljoen ton is een groot doel, maar het is iets waar mensen zich achter kunnen scharen. Het is een groot genoeg aantal om van te dromen.”

Hoewel het doel van één miljoen ton ambitieus lijkt, plaatste Misha Valk, Hoofd Capaciteitsontwikkeling bij SkyNRG, het in perspectief: “We hebben tegen 2050 acht miljoen ton groene waterstof nodig om de Europese luchtvaart duurzaam te maken.”

De weg naar verandering bewandelen

Om het ambitieuze doel te bereiken, is het belangrijk dat er pioniers zijn die het voorbeeld geven. Brigit Gijsbers, Plaatsvervangend Directeur-Generaal Burgerluchtvaart en Maritieme Zaken bij het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zei: “Je hebt voorbeelden zoals Samskip nodig om het voorbeeld te stellen voor de rest van de scheepvaartsector.”

Samskip heeft twee op waterstof aangedreven schepen besteld voor haar routes in West-Europa. Ze zullen tot de allereerste containerschepen ter wereld behoren die geen emissies veroorzaken. Kari-Pekka Laaksonen, CEO van Samskip: “We zijn erg trots om het voortouw te nemen in het Sea Shuttle-initiatief. Wij geloven dat waterstof en brandstofcellen de toekomst zijn voor grote en langeafstandsschepen.”

In de industriële sector neemt Tata Steel bewust een voorsprong. Paul Vonk, H2-lead bij Tata Steel, ziet een circulaire toekomst waarin waterstof een drijvende kracht is: “Nu is een geweldige tijd om te leven. We gaan schoon en groen. Tata wordt zelfs circulair. Er moet nog veel gebeuren en je voelt de energie. Het gebruik van waterstof zal een groot onderdeel zijn van de energietransitie. Daarom werken we actief samen met elke schakel in de waardeketen op weg naar de nieuwe waterstofeconomie.”

Amsterdam heeft de puzzelstukjes

Amsterdam is uniek gepositioneerd om regionale, nationale en internationale groene waterstofketens te realiseren, grotendeels dankzij de bestaande infrastructuur. De haven heeft geschikte locaties en infrastructuur om vloeibare organische waterstofdragers, vaste anorganische waterstofdragers en vloeibare waterstof te ontvangen, op te slaan en te distribueren. De regio Amsterdam is onderscheidend omdat het een zeehaven, de luchthaven Schiphol en grootschalige industrie omvat. Dit betekent dat alle benodigde infrastructuur – terminals, pijpleidingen en andere systemen – al aanwezig zijn. Bovendien heeft de haven directe verbindingen met drie van de negen Europese transportcorridors. Dit maakt Amsterdam perfect gelegen als hub voor de levering van groene waterstof aan het noordwestelijke Europese achterland.

Jurriaan de Jonge, Directeur Brandstof KLM en Algemeen Directeur Amsterdam Schiphol Pipeline, zei dat de vraag naar waterstof Amsterdam ook aantrekkelijk maakt. “De vraag is er vanwege Schiphol en overheidsstimulansen. Amsterdam heeft veel te bieden; veel van de puzzelstukjes zijn hier. Maar we moeten de import van waterstof op gang brengen.”

Ramon Ernst zei dat infrastructuur van cruciaal belang is in het transitieproces. “Bij Evos is het onze taak om de infrastructuuroplossing te bieden. We streven ernaar bestaande infrastructuur te gebruiken, zodat we de waterstof bij de mensen kunnen krijgen die het nodig hebben. We ontwikkelen ook de benodigde nieuwe infrastructuur en bevinden ons in de engineeringfase van de ontwikkeling van een waterstofafgifte-installatie.”

Ellen Ruhotas, Hoofd Nieuwe Energieproducten bij Zenith Energy Terminals, zegt dat infrastructuur een beslissende factor is: “Infrastructuur is essentieel. Het indrukwekkende is dat we vandaag de dag een supply chain hebben die meerdere locaties en gebruikers omvat.”

Een tandje bijzetten

Alle organisaties, industrieën, sectoren en academici zijn het erover eens dat er geen tijd te verliezen is en dat er snel actie moet worden ondernomen. H2A moet concrete en snelle vooruitgang boeken om de import van waterstof op gang te brengen en de energietransitie te bevorderen. Robuuste regelgeving, mandaten en subsidies zijn ook nodig om de overgang naar groene waterstof te versnellen.

Diederik Samson, kabinetschef van Frans Timmermans en uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, deed een dringend beroep op actie: “Als Europeanen spannen we ons extra in. We moeten ervoor zorgen dat er vraag naar waterstof is. Industrieën moeten er zeker van zijn dat waterstof beschikbaar zal zijn.” Hij riep iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de groene waterstofwaardeketen op om: “Je plannen te heroverwegen. Wees niet zelfgenoegzaam maar onderneem doortastende actie. We moeten een tandje bijzetten.”

 ————

H2A

Het H2A-consortium bestaat uit Port of Amsterdam, Evos Amsterdam, Zenith Energy Terminals Hydrogenious (Duitsland), Electriq Global (Israël), Stad Amsterdam, SkyNRG en Programmabureau Noordzeekanaalgebied. De leden zijn toegewijd aan het realiseren van een 100% groene en veilige waardeketen voor het transport, de opslag, de vrijgave en de distributie van groene waterstof in de haven van Amsterdam en de binnenlandse industriële regio’s zoals het Ruhrgebied. De leden van het H2A-consortium hebben gezamenlijk meerdere MoU’s aangekondigd voor grootschalige projecten en samenwerkingen.

Deel dit artikel