23 februari 2021

Haven van Amsterdam betrokken bij onderzoek naar hyperloop

Port of Amsterdam en de provincie Noord-Holland zijn betrokken bij een onderzoek naar de realisatie van een hyperloop pilot tussen Rotterdam en Amsterdam. De lijn loopt dwars door de Randstad en moet deel gaan uitmaken van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. Hyperloop is een boven- en ondergronds transportsysteem waarmee mensen en goederen kunnen worden vervoerd. In Nederland is het bedrijf Hardt Hyperloop betrokken bij de ontwikkeling.
Met de hyperloop kunnen mensen en goederen door de Randstad worden vervoerd. Dus ook tulpen.

De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland, worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties. Samen ondertekenden zij hiervoor een convenant. Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd. Men hoop dat zo de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Het netwerk maakt het mogelijk goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Langs de A4
De partijen die aan dit onderzoek deelnemen, maken deel uit van of zijn betrokken bij Nederlands grootste exportindustrieën. De focus ligt op de drukke goederencorridor tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam, waarvan ook de A4 onderdeel uitmaakt. Het verbinden van producenten, handelaren, afnemers en logistieke knooppunten op deze corridor met een hyperloop, biedt de potentie om transport met bestaande modaliteiten drastisch te verminderen, en de snelheid en betrouwbaarheid van levering aanzienlijk te vergroten. Dit zou een flinke vermindering van onderhoudskosten aan de bestaande infrastructuur betekenen en verlichtend werken voor de fileproblematiek. Ook zou een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in de Randstad worden bewerkstelligd, door het reduceren van CO2-emissies. Dat laatste kan voor de transportsector een grote stap zijn in de richting van het behalen van de klimaatdoelen.

De beoogde route als de hyperloop er komt.

Hyperloop is gamechanger
Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een ‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren ’60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen.”

Duurzaam transport
Het actief betrekken van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste cargo routes is een eerste stap. Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem. Vanzelfsprekend brengt een hyperloop-systeem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee.

Testen in Groningen
De cargohyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem. Dit deel zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die door het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.

Vervoer van verse bloemen vanuit de veiling in Aalsmeer.

Deelnemers
Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, ABC Logistics (Best Fresh), De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Euro Pool System, evofenedex, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Rotterdam, gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, PostNL, provincie Noord- Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.

Deel dit artikel