5 juni 2020

Haven van Amsterdam heeft primeur met systeem Poseidon

Port of Amsterdam introduceert een digitaal-trackingplatform voor duwbakken onder de naam Poseidon. Het systeem verzamelt locatie-informatie van trackers op duwbakken en verwerkt dit tot informatie waarmee havens slimme diensten kunnen aanbieden. De haven heeft de nationale primeur met Poseidon.
Nieuw trackingsysteem voor duwbakken handig voor rederijen

Port of Amsterdam distribueert informatie over de actuele bezettingsgraad op afmeerlocaties voor duwbakken met trackers. Het systeem rekent ook volautomatisch havengeld met de reder af op basis van daadwerkelijke verblijftijd. Amsterdam is de eerste haven in Nederland die Poseidon in gebruikt neemt. Het systeem werd in nauwe samenwerking ontwikkeld met klanten die rondvaren met duwbakken en trackerplatforms.

Voordelen 
Voor een duwbakrederij levert Poseidon een aantal voordelen op zoals het gericht naar een vrije ligplaats varen wat tijd en brandstof bespaart, vermindering van administratieve lasten en betalen naar verblijftijd. De haven is gebaat bij Poseidon omdat het onder andere optimaal inzicht geeft in de bezettingsgraad van ligplaatsen, automatisering van het havengeld, betere doorloop van scheepvaart en minder uitstoot in de haven.  

Sneller slimmer schoner
“Door met elkaar samen te werken en data te delen kunnen de processen slimmer, sneller en schoner verlopen. Dit scheelt tijd, brandstof en administratieve handelingen. De architectuur van het platform is open en schaalbaar, zodat andere klanten met duwbakken en havens deze ook eenvoudig kunnen implementeren. “ aldus Rob Smit, Manager Achterland, Binnenvaart en Spoor van Port of Amsterdam.

Meer informatie over Poseidon vindt u hier.

Deel dit artikel