18 augustus 2021

Haven van Amsterdam verwelkomt zes nieuwe windmolens

Vattenfall, NS en ProRail hebben afgelopen maand samen Windpark Nieuwe Hemweg geopend. Het energiebedrijf bouwde op het terrein zes nieuwe windmolens ter vervanging van twaalf oudere exemplaren uit de Provincie Noord-Holland. De plaatsing van de nieuwe turbines bleek echter nog een uitdaging.
Anneke de Vries (NS), Martijn Hagens (Vattenfall) en Ans Rietstra (ProRail)

Windpark Nieuwe Hemweg ligt dicht in de buurt van station Amsterdam Sloterdijk, tevens dicht bij een opstelterrein voor treinen, en gelegen in de Amsterdamse haven. De realisatie van de nieuwe windmolens was hierdoor best ingewikkeld.

De haven herbergt namelijk een risico gevende inrichting (denk aan de terminals voor de opslag van brandstoffen), waardoor windmolens niet zomaar -ondanks de schijnbare ruimte die er is- in de haven kunnen worden geplaatst. Bij het plaatsen van een windmolen moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met zogenoemde faalkans verhogende effecten: dit zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het losschieten van een roterend blad. Dit soort gecalculeerde risico’s van een windmolen hebben op hun beurt weer invloed op de risicocontouren van een bedrijf, activiteit of de infrastructuur in het havengebied.

Nieuwe windpark binnen zes maanden gerealiseerd
Na een grondige voorbereiding en dankzij intensieve samenwerking tussen Vattenfall, NS, ProRail en Port of Amsterdam, was de bouw van dit nieuwe windpark toch mogelijk. Het project werd binnen zes maanden afgerond. Partners NS, Vattenfall en ProRail zijn blij met de realisatie van het project en de goede samenwerking tussen hen en Port of Amsterdam.

Anneke de Vries, RvB lid van NS: “Wij hebben ons samen met ProRail, Vattenfall en het Havenbedrijf hard gemaakt voor het laten slagen van dit project. De ruimte in Nederland voor duurzame energieopwekking is schaars en het inzetten van onze gronden en gebouwen is dus een win-win situatie en zetten we ook verder voort op complexe locaties. Het meewerken aan het opwekken van wind- en zonne-energie sluit naadloos aan op de strategie van NS. Wij staan voor duurzaam ondernemen en we hebben de ambitie om in 2040 een geheel fossielvrije onderneming te zijn, elk uur van de dag. Dit betekent dat we dus niet meer afhankelijk willen zijn van bijvoorbeeld gascentrales als het niet waait.

Martijn Hagens, CEO Vattenfall Nederland: “Het is zonder meer uitdagend om te werken in een omgeving die zo intensief wordt gebruikt als Sloterdijk. Dat windpark Nieuwe Hemweg nu volgens schema wordt opgeleverd zie ik dan ook vooral als een gezamenlijk succes van alle betrokken partijen. Vattenfall wil binnen een generatie een fossielvrij leven mogelijk maken. Met windpark Nieuwe Hemweg brengen we die ambitie weer een stap dichterbij.”

Afgelopen najaar werd begonnen met de bouw van de turbines. Die konden dankzij zacht winterweer in recordtempo worden opgebouwd. Na een uitgebreide testperiode zijn de turbines nu officieel in gebruik genomen. De stroom die de windmolens produceren gaat naar Vattenfall.

windmolens in de havens van Amsterdam
windmolens in de havens van Amsterdam

RvB-lid Ans Rietstra van ProRail: “Als spoorbeheerder maken wij ons hard voor duurzaamheid. Het gaat daarbij niet alleen om onze eigen projecten. Als wij een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van klimaatverandering door andere partijen zoals Vattenfall en NS te faciliteren, dan zullen we niet aarzelen. Ik ben blij dat dat is gelukt. We hebben er met zijn allen hard aan gewerkt om dit voor elkaar te krijgen en het resultaat is prachtig. Mijn felicitaties aan Vattenfall en NS. Chapeau.”

Deel dit artikel