1 oktober 2019

Havenbedrijf stapt in Hydroports met Groningen en Den Helder

De havens van Amsterdam, Den Helder en Groningen gaan samenwerken onder de naam Hydroports. Het doel is om een sterk waterstofcluster in Noordwest-Nederland te ontwikkelen
Port of Amsterdam, Groningen en Den Helder bezegelen hun samenwerking in Hydroports

Het betreft een meerjarige samenwerking tussen de noordelijke energiehavens, die allen de focus hebben op energietransitie en daarin een belangrijke rol weggelegd zien voor groene waterstof. De havens liggen geografisch gezien gunstig voor aanlanding van groene energie vanaf de huidige en geplande windparken op zee, en hebben een natuurlijke samenhang waar het gaat om huidige en toekomstige waterstofinfrastructuur.

Missie H2
Bij alle drie de zeehavens lopen al verschillende initiatieven en projecten op gebied van waterstof, zoals onderzoek- en pilotprojecten, het ontwikkelen van waterstofvulstations en het aanleggen van waterstofleidingen. Ook werken Groningen Seaports en Port of Amsterdam al samen op het gebied van waterstofpromotie in het consortium Missie H2. Waterstof vervult onder meer een belangrijke rol bij vergroening van de industrie en het ontwikkelen van duurzaam transport en vervoer.   

Deel dit artikel