29 november 2023

Havengildediner: Harbers voor komst Europahaven

Demissionair minister Mark Harbers houdt vast aan de mogelijkheid om een haven in het Houtrakpolder aan te leggen. Dat kan dan worden gecombineerd met waterberging. Dat zei hij op het jaarlijkse Havengildediner 2023 te midden van 500 genodigden uit de havencommunity.

De gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en het havenbedrijfsleven Havenbedrijf zien de Houtrakpolder in de gemeente Haarlemmermeer als ideale locatie voor de uitbreiding van de havenbekkens. Tot dusver is de Machineweg de buitengrens van het havengebied en de Houtrakpolder een deel van het recreatiegebied Spaarnwoude.

Tegen de aanleg
De gemeente Velsen en Haarlemmermeer zijn tegen de aanleg van nog een insteekhaven. Haarlemmermeer zet in op een piekwaterberging in de Houtrakpolder en een Tennet-transformator. Wethouder Jurgen Nobel van Haarlemmermeer, ook aanwezig op het Havengildediner, zegt: “Het Rijk wil ook oog voor water en bodem. Daar is nu niet voldoende sturing op. Een waterpiekberging is nodig om in korte tijd veel water op te vangen in tijden van langdurige en hevige regenval, die zich steeds vaker voordoet. Het Hoogheemraadschap van Rijnland zit er ook zo in, want die is erg bezig met de gevolgen van klimaatverandering.”

Novex
In het kader van het ‘Ontwikkelingsperspectief NOVEX-Noordzeekanaalgebied’ wordt voorgesteld om die reservering voor de haven (opgenomen in eerdere gemeentelijke en provincale havenvisies) te schrappen en het gebied louter te gebruiken voor de aanleg van een waterberging. Harbers stelt in zijn toespraak dat dit geen goede zaak is voor de ontwikkeling van het Amsterdamse havengebied en dat de verschillende functies wellicht ook zijn te bundelen. ‘Volgens mij zijn ze beiden van even groot maatschappelijk en economisch belang. Dus waarom niet ‘en/en’ in plaats van ‘of/of’, zei de minister.

Harbers wees zijn toehoorders erop dat de haven voor de ontwikkeling van het compleet nieuwe stadsdeel Haven-Stad circa 650 hectare aan grond zal verliezen aan woningbouw. Volgens de minister staat tegenover dit verlies weinig compensatie in de vorm van nieuw te ontwikkelen haventerreinen. In totaal gaat het volgens Harbers slechts om ongeveer 50 hectare, waaronder de nieuwe Energiehaven bij IJmuiden (de oude Aevrijhaven) met 13,7 hectare en een stuk havengebied dat nu nog toebehoort aan Tata-Steel (circa 30 hectare). “Afgerond gaat de Amsterdamse haven er dan ook 600 hectare op achteruit. Dit heeft flinke gevolgen voor de economische impuls van de haven”, aldus Harbers.

Kolen
Ook de demissionair minister de ‘druk’ op het Havenbedrijf Amsterdam toenemen nu de kolenoverslag wordt stopgezet in 2030, cruiseschepen uit de stad verdwijnen ‘en steeds meer haventerrein wordt afgesnoept voor woningbouw.

Europahaven
Daarom pleitte de demissionair minister op het Havengildediner voor een strategische reservering van de Houtrakpolder voor de Amsterdamse haven en deze ambitie ‘niet bij voorbaat te schrappen’, maar eerst te onderzoeken ‘of het haalbaar is’ om een waterberging te combineren met de bouw van een nieuw havenbekken voor Amsterdam. Hij heeft voor die toekomstige haven in de Houtrakpolder ook al een geschikte naam bedacht: ‘Europahaven’.

Bron: Havengildediner, Nieuwsblad Transport en IJmuider Courant

Deel dit artikel