17 november 2023

Pijlers zoutdam bereiken hoogste punt

De bouw van de nieuwe zoutdam in de nabijheid van Zeesluis IJmuiden bereikte deze week zijn hoogste punt. Het betreft de twee enorme pijlers van het bouwwerk, die straks in het water worden afgezonken. De installatie moet ervoor zorgen dat het zout dat binnenkomt bij het schutten van de zeesluis terug naar zee kan worden getransporteerd.
Gehesen vlag op de pijlers van de zoutdam. Foto: Ko van Leeuwen

Aannemer Van Hattum en Blankevoort heeft bijna een jaar lang aan de pijlers gewerkt, resulterend in twee imposante pijlers van elk 27,5 meter hoog. Voor elke pijler is ongeveer 1000 m3 beton gebruikt, verdeeld over acht delen van 3,25 meter, op een voet van 1,5 meter hoog. Tijdens het betonstorten zijn ankers geplaatst om de pijlers komend voorjaar op te kunnen hijsen en op hun definitieve plek in het Binnenspuikanaal te kunnen plaatsen. Momenteel zijn de pijlers nog hol om het tillen te vergemakkelijken; na plaatsing worden ze gevuld met zand.

Zoutdam
Naast de pijlers zijn er ook vorderingen gemaakt met de bouw van de wanden van de zoutdam, en in de afgelopen periode is het Binnenspuikanaal ter hoogte van de zoutdamlocatie verdiept tot -23 NAP. De bouwkuipen in het Binnenspuikanaal zijn gestart om ervoor te zorgen dat de pijlers nauwkeurig op de juiste locatie kunnen worden geplaatst.

Daar gaat de Havenpenning. Op de kop van de zuidelijke betonnen pijler. Foto: Ko van Leeuwen

Commitment
ORAM-directeur Kees Noorman schonk eerder deze maand zijn Havenpenning aan de fundering van de nieuwe zoutdam. Om precies te zijn in de zuidelijke pijler. “Dit bouwwerk biedt straks de garantie op het functioneren van de haven ook in drogere perioden”, aldus Noorman. “Ik zie het ook als een resultaat van de commitment die Rijkswaterstaat toont om de Amsterdamse haven in optimale conditie te laten functioneren. Daarbij is dit project na Zeesluis IJmuiden opnieuw een toonbeeld van Nederlandse waterbouw. Een specialisme waar de rest van wereld ons van kent en wat we moeten uitdragen.”

Selectieve ontrekking
De zoutdam, die in 2024 operationeel wordt in het Binnenspuikanaal van het Sluizencomplex IJmuiden, is cruciaal voor de selectieve onttrekking van zoutwater aan het Noordzeekanaal. Het voorkomt verdere verzilting van het kanaal als gevolg van het gebruik van Zeesluis IJmuiden. Via deze sluis stroomt aanzienlijk meer zoutwater het Noordzeekanaal in dan via de Noordersluis, wat negatieve effecten heeft op de ecologie, natuur, land- en tuinbouw, en drinkwater. De zoutdam fungeert als een brievenbus om het zoute water af te voeren. Doordat zoutwater zwaarder is dan zoetwater, zakt het naar de bodem, en via een opening onderin de zoutdam stroomt het zoute water terug naar zee via het Spui- en Gemaalcomplex. Zoetwater wordt door de zoutdam tegengehouden en blijft in het Noordzeekanaal. De verwachting is dat de zoutdam eind 2024 in gebruik wordt genomen volgens planning.

Deel dit artikel