19 juli 2022

HyCC lanceert 500 megawatt waterstofproject in de haven van Amsterdam 

HyCC (the Hydrogen Chemistry Company) lanceert in samenwerking met Port of Amsterdam het project H2era. Het plan is om in 2027 een groene waterstof fabriek van 500 megawatt in bedrijf te nemen. Daarmee wordt een grote stap gezet in de ontwikkeling van de waterstofeconomie in het Noordzeekanaalgebied om de industrie en mobiliteit te verduurzamen.
luchtfoto havens van amsterdam

De inzet van waterstof is cruciaal om emissies te reduceren uit industrieën zoals staal, chemie en luchtvaart. Met project H2era kan HyCC een belangrijk deel van de benodigde waterstof lokaal produceren en het fundament leggen voor een duurzame waterstofeconomie in de regio Amsterdam. 

Verduurzaming industrie 
H2era zal water splitsen in waterstof en zuurstof door middel van elektrolyse op basis van duurzame stroom. Uiteindelijk wordt de fabriek aangesloten op wind op zee via het hoogspanningsnetwerk van TenneT, waarmee belasting van het lokale netwerk wordt voorkomen. De waterstof zal onder andere worden gebruikt voor verduurzaming van bestaande industrieën in het Noordzeekanaalgebied en kan worden ingezet voor groene mobiliteit. Hiervoor lopen gesprekken met verschillende partijen. Ook kan de fabriek in de toekomst worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk om uitwisseling tussen industriële clusters mogelijk te maken. 

Voornemen is dat HyCC de nieuwe fabriek in 2027 bedrijf zal nemen in de Amsterdamse haven. HyCC en Port of Amsterdam hebben hiervoor een eerste haalbaarheidsstudie afgerond. Het project wordt de komende maanden verder uitgewerkt tijdens de studiefase (pre-FEED). 

Ondernemers met lef 
HyCC is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat met lef en energie samen met partners de handschoen oppakt. Giulietta Cohen, programmamanager Energy & Circular bij ORAM en initiatiefnemer van TET Amsterdam verbindt duurzame ondernemers met lef. Over het project H2era vertelt Cohen het volgende:

‘The time is now! Geen doorbraak zonder grote groene piketpaal: een 500 megawatt groene waterstoffabriek. Midden in de Amsterdamse haven met veel vraag naar duurzame brandstoffen voor scheep- en luchtvaart, groen staal en verduurzaming van bestaande industrieën.’ 

Deel dit artikel