27 november 2023

Hydrogen Hub Hydrogen Valley of the Year

Hydrogen Hub Noord-Holland is tijdens de Europese Waterstofweek in Brussel uitgeroepen tot Hydrogen Valley van 2023. Eerder dit jaar ontving deze hub al de Europese status ‘Hydrogen Valley’. Nu voegt zich daar deze prijs bij. Ingrid Post van het Programmabureau NZKG overhandigde de erkenning.

De Hydrogen Valley-status is een Europese erkenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor de ontwikkeling van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. Wereldwijd dragen 84 regio’s de Hydrogen Valley-status, terwijl in Europa 60 regio’s deze onderscheiding hebben. De Hydrogen Valley of the Year-prijs wordt nu al voor het zesde jaar uitgereikt en fungeert als extra stimulans voor projectbegunstigden om onderzoek en innovatie op de markt te brengen. “Deze erkenning onderstreept de inspanningen van zowel publieke als private partners om van Hydrogen Hub Noord-Holland een succesverhaal te maken en daarmee een vooraanstaande positie te verwerven in de waterstoftransitie binnen Noord-West Europa,” aldus Ingrid Post.

Waterstofambities in Noord-Holland
In de provincie Noord-Holland wordt krachtig ingezet op de ontwikkeling van waterstof als alternatieve brandstof. Het speelt een cruciale rol in het verduurzamen van de industrie en het behalen van de klimaatdoelen. De voordelen reiken verder dan alleen schonere lucht; waterstof vermindert ook fijnstof- en stikstofuitstoot, wat bijdraagt aan een gezondere leefomgeving. Bovendien stimuleert deze inzet de economie en creëert het nieuwe werkgelegenheid in de provincie.

Rosan Kocken, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, is trots op de erkenning van Hydrogen Hub Noord-Holland als Hydrogen Valley of the Year 2023: “Deze internationale prijs bevestigt de inzet en samenwerking van zowel publieke als private partners in onze regio en onderstreept de leidende rol van Noord-Holland in de waterstoftransitie. Het is een stimulans om met nog meer vastberadenheid te blijven werken aan een duurzame toekomst.”

Havens spelen een cruciale rol
Waterstof biedt op diverse fronten een oplossing waar elektriciteit soms tekortschiet. De havengebieden van Noord-Holland fungeren als essentiële waterstofhubs voor import, opslag, doorvoer en export van duurzame waterstof. Als de vierde haven van Europa zetten we nu in de Amsterdamse haven in op de import, productie en het gebruik van waterstof, terwijl we samen met partners werken aan infrastructuur om de industrie, regio en stad van waterstof te voorzien.

Ook de haven van Den Helder kan door haar strategische ligging een sleutelrol spelen in de grootschalige invoer van groene waterstof vanaf de Noordzee of buurlanden. De strategische ligging van de havens in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder maakt deze regio’s dus cruciaal in de waterstoftransitie voor Noord-Holland, Nederland én Noord-West Europa.

Deel dit artikel