20 december 2023

In memoriam: Frans Baud (1954-2023)

Stichting Amports heeft deze week vernomen dat Frans Baud, voorzitter van Amports van 2013 tot en met 2017, is overleden. Team Amports en het Amports-bestuur onder leiding van Ramon Ernst, wensen zijn vrouw Renske, drie kinderen en familie veel kracht bij het verwerken van dit enorme verlies, dat ondanks het feit dat Frans ziek was toch onverwachts is gekomen.
Frans Baud in zijn rol als voorzitter van Amports tijdens het Havengildediner in 2014

Wie aan Frans Baud denkt of hem zou moeten beschrijven, noemt de voormalig algemeen-directeur van logistiek dienstverlener KVSA uit IJmuiden, een betrokken, plezierige persoonlijkheid met de sterke hang naar samenwerking op regionaal niveau, in het bijzonder het Noordzeekanaalgebied. En iemand die de belangen van de regio uitstekend vertegenwoordigde en dat onder meer deed via zijn bestuursfuncties bij Amports. Niet voor niets ontving Frans in 2016 vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de regio op nautisch gebied uit handen van oud-wethouder Kajsa Ollongren de Havenpenning.

Ridderorde
Precies een jaar daarna werd hij bij zijn afscheid van KVSA benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Toenmalig Commissaris van de Koning Johan Remkes zei toen in zijn inleiding over Frans: ‘Zijn vele activiteiten en nevenfuncties waren van grote betekenis voor de havenontwikkeling van het Amsterdam Noordzeekanaalgebied. Zijn verbindende kracht, energie en opgeruimde karakter hebben er mede voor gezorgd dat het bedrijfsleven in die regio op een stevig fundament verenigd is.’

Zeesluis IJmuiden
Evenals zijn voorganger, oud-Amports voorzitter Michiel Wijsmuller, stond Frans Baud bekend als een warm pleitbezorger, zeg maar voorvechter, van de komst van de nieuwe zeesluis. ‘Het was een hoogtepunt dat die sluis uiteindelijk realiteit werd’, aldus Baud bij de oplevering in 2022. Hij geeft aan dat het onderwerp elke keer terugkwam tijdens het jaarlijkse Havengildediner. Waarop hij de laatste  ‘Het blijkt maar weer eens: als je volhoudt, kunnen wensen realiteit worden.’

Frans Baud tijdens het laatste Havengildediner dat hij bijwoonde in 2022

Nieuwe opzet Amports
Tijdens het voorzitterschap van Frans Baud van 2013 tot en met 2017 maakte Amports een ingrijpende organisatorische verandering door. Baud zei daarover in het toenmalige lijfblad van Amports, Zeehavens Amsterdam: ‘De vereniging was direct na de oorlog opgericht, en de directie- en bestuursstructuur was eigenlijk nog nooit aangepast. Wij kwamen met een nieuwe opzet, waarbij ORAM de dagelijkse ondersteuning van en voor Amports ging verzorgen. Dat heeft de organisatie een belangrijke impuls gegeven.’

Felison Cruise Terminal
Netwerken, samen met anderen een doel bereiken; Frans Baud heeft tijdens zijn actieve loopbaan en na zijn pensioen niet anders gedaan. Of de in Indonesië geboren wereldburger nu in Zuid-Amerika vertoefde, waar hij werkzaam was voor Holland Chemical International, of in het Noordzeekanaalgebied, waar hij in 2001 begon bij KVSA; al snel had hij een indrukwekkend netwerk opgebouwd en nooit was hij bang om in welke kring dan ook zijn mening te geven. Door zijn toedoen kwam ook het Havenfestival IJmuiden tot stand. Ook was hij intensief betrokken bij de HOV IJmond (Haven Ondernemers Vereniging), in 2003 medeoprichter van ORAM en maakte hij vaart met de ontwikkeling van de cruisevaart in IJmuiden. Hoogtepunt was zijn initiatief voor de bouw van de Felison Cruise Terminal, die in minder dan 12 maanden stond.

Frans Baud tijdens zijn eerste Havengildediner als voorzitter van Amports in 2013

Ambassadeur en vriend
Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden, zegt over Baud in de IJmuider Courant: ‘Frans was bijzonder betrokken bij het wel en wee van de haven van IJmuiden. Voor het draagvlak wat betreft de herstructurering hiervan is zijn ondersteuning en enthousiasme van onschatbare waarde geweest. We verliezen in hem niet alleen een ambassadeur, maar ook een vriend van iedereen betrokken bij de havens in de IJmond.’

De familie Baud neemt in besloten kring afscheid van Frans Baud.

Deel dit artikel