16 april 2021

Kleine Sluis IJmuiden weer beschikbaar tijdens recreatieve vaarseizoen

De Kleine Sluis was sinds augustus 2020 gestremd vanwege de plaatsing van tijdelijke pompen ter vervanging van een defecte pomp in het Gemaal IJmuiden. Recreatievaart werd sindsdien geschut via de Zuidersluis. Ook bij de Middensluis staan tijdelijke pompen, die van invloed kunnen zijn op de scheepvaart via de Zuidersluis. Vanaf 16 april kunnen  schepen de Kleine Sluis weer passeren.
Kleine sluis IJmuiden met tijdelijke pompen
Kleine sluis met tijdelijke pompen bron: Rijkswaterstaat

Hoewel de tijdelijke pompen er nog staan gaat de Kleine Sluis weer open omdat het veiliger is beroepsvaart en recreatievaart gescheiden te schutten. Daarnaast zal het scheepvaartverkeer beter doorstromen en blijft de wachttijd voor het landverkeer over de sluizenroute beperkt. Door het sluizencomplex IJmuiden passeren jaarlijks rond de 10.000 recreatievaartuigen via de Kleine en Zuidersluis, met name in de zomermaanden.

Inzet pompen van invloed op schutproces
Wanneer de tijdelijke pompen bij de Kleine Sluis moeten draaien, vanwege overtollig regenwater, wordt de scheepvaart via de Kleine Sluis gestremd. Recreatievaart zal in dat geval via de Zuidersluis varen en beroepsvaart via de Middensluis. Bij veel regen gaan ook de pompen bij de Middensluis aan en wordt deze sluis vanwege de grote stroming gestremd, met uitzondering van west-varende binnenvaart en losse sleepboten. De beroepsvaart wordt in dat geval grotendeels via de Zuidersluis geschut. Het schutten van recreatievaart door de Zuidersluis zal dan een keer per vier uur plaatsvinden. 

Maatregelen
Rijkswaterstaat neemt een aantal maatregelen om het scheepvaartverkeer tijdens het schutten veilig langs de tijdelijke pompen in de Kleine Sluis te laten varen. Het betreft onder andere het uitbreiden van de wachtplaatsen en aanvullende scheepvaartverkeersseinen en –tekens. Daarnaast worden maatregelen genomen om de tijdelijke pompen tegen aanvaren te beschermen.

Dit artikel betreft een nieuwsbericht afkomstig van Rijkswaterstaat. Meer informatie? Ga naar www. rijkswaterstaat.nl

Deel dit artikel