18 oktober 2021

Koning opent eerste Nederlandse bio-LNG-installatie

Koning Willem-Alexander opende in oktober de eerste Nederlandse bio-LNG installatie op het terrein van Renewi Organics in Westpoort. LNG is vloeibaar aardgas, dat door zijn samenstelling schoner verbrandt dan diesel. Met de komst van de installatie zet de haven van Amsterdam een stap dichter bij haar circulaire doelstellingen.

De installatie werd op initiatief van Renewi, Nordsol en Shell ontwikkeld. Dit trio vormt al enige tijd een circulaire keten vormen. Renewi zamelt het organisch materiaal in en zet dit om in biogas. Nordsol verwerkt als LNG-producent het bio-gas tot bio-LNG en Shell levert als laatste stap van de keten de bio-LNG via tankstations aan zijn klanten. 

Toppositie claimen 
Roon van Maanen (Hoofd Energy & Circular Industry bij Port of Amsterdam) is trots op de nieuwe installatie: “Als havenbedrijf willen wij vooroplopen in de transitie naar een duurzame samenleving. De haven is uitstekend gepositioneerd om hernieuwbare brandstoffen en chemicaliën te produceren, die nodig zijn in een klimaat-neutrale samenleving. Door de afvalstromen van de metropoolregio in de haven te verwerken tot bio-LNG, leveren we ook een bijdrage aan de verduurzaming van de transportsector. Deze installatie is echt een perfect match.” 

Ook Giulietta Cohen (Programmamanager Energy & Circular bij ORAM) onderstreept het belang van de komst van de nieuwe bio-LNG machine voor de Amsterdamse haven: ” Amsterdam kan door haar ligging, omvang en kennis een internationale toppositie claimen in de energietransitie. De bedrijven in de haven hebben zowel de mogelijkheden tot productie als opslag van nieuwe brandstoffen. De energieopslagsector in combinatie met de circulaire schil vormt een uniek samenspel. ” 

Schoner alternatief 

LNG is een veel schonere fossiele brandstof dan haar alternatieven. LNG gemaakt van biogas verdringt fossiele LNG en stoot bij gebruik geen fossiele CO2 uit. Door tijdens de productie ook nog de CO2 uit het biogas te verwijderen en vloeibaar te maken, kan deze bio- CO2 worden hergebruikt in de glastuinbouw en ontstaat een CO2 -neutrale brandstof. 

Deel dit artikel