11 augustus 2023

Luchtkwaliteit rond Amsterdamse haven voldoet aan Europese normen

De luchtkwaliteit rond het Amsterdamse havengebied blijft binnen de Europese normen in 2022 volgens metingen van de GGD. Hoewel er lichte verschuivingen zijn in fijnstof en stikstofdioxide, tonen de metingen weinig veranderingen vergeleken met 2021, en klachten over geur en stof zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar maar blijven onder niveaus van 2018 en 2019.

In 2022 blijft de luchtkwaliteit rond het Amsterdamse havengebied binnen de Europese norm, zoals blijkt uit de metingen van de GGD. Sinds 2009 voert de GGD dagelijks metingen uit op vijf locaties in het havengebied om de concentraties van fijnstof (PM10 en PM2.5), stikstofdioxide (NO2), zwaveldioxide (SO2), benzeen, tolueen en xyleen (BTX) te bepalen.

Metingen van 2022 tonen weinig afwijkingen ten opzichte van 2021. De grafiek illustreert de gemiddelde veranderingen van deze stoffen sinds 2009, waarbij kleine verschuivingen zichtbaar zijn.

Er is een lichte toename van fijnstof en stikstofdioxide ten opzichte van het vorige jaar, hoewel dit niet waarneembaar is bij de achtergrondstations in minder belaste meetlocaties in en rond Amsterdam. Dit wijst op een subtiele toename van deze stoffen vanuit de haven. Daarentegen laten zeer fijnstof, benzeen en zwaveldioxide een daling zien in vergelijking met 2021.

Het aantal klachten over geur en stof die aan het havengebied worden toegeschreven, is gestegen vergeleken met 2021, maar ligt nog steeds lager dan in 2018 en 2019. Opvallend is dat één bedrijf verantwoordelijk is voor een derde van de klachten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied houdt toezicht en voert onderzoek uit bij meerdere klachten.

Het GGD-rapport over luchtkwaliteit is beschikbaar via de volgende link.

Voor meer informatie over geur en de oorzaken van klachten kunt u hier terecht: bekijk de 7.608 eNose-alarmeringen in 2022.

Deel dit artikel