10 januari 2024

Nederlandse havens doen het goed. Ook Amsterdam

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de haven en de bijdrage van het Nederlands maritieme cluster aan de nationale economie. Ook in het Noordzeekanaalgebied steeg de directe toegevoegde waarde van 5,43 naar 6,74 miljard euro. Er zijn meer dan 80.000 personen direct en indirect werkzaam voor de Zeehaven Amsterdam.
Foto door Jesse Kraal

De cijfers hebben betrekking op 2022 en komen uit de recente maritieme-, arbeidsmarkt- en havenmonitor van Erasmus UPT en Ecorys. Zij voeren het onderzoek uit in samenwerking met Nederland Maritiem Land in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

BBP
In 2022 bedroeg de totale directe toegevoegde waarde €25,9 miljard. Indirect kwam daar nog €5,2 miljard bij. Totaal bedraagt de omzet nu €95,2 miljard. Het hele maritieme cluster genereert hiermee circa 3,2% (2021: 3,0%) van het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland. Inclusief de indirecte toegevoegde waarde (€22,0 miljard) komt de totale toegevoegde waarde van de gecombineerde cluster in 2022 €72,4 miljard bedroeg. De totale werkgelegenheidseffecten van de cluster tellen op tot 575.490 werknemers in 2022.

Werkgelegenheid
De maritieme cluster bood in 2022 werk aan 305.765 werknemers, waarvan circa 201.914 directe arbeid betreft. Daarmee zorgt de maritieme cluster voor 3,0% (2021: 3,0%) van de werkgelegenheid in Nederland. De directe toegevoegde waarde van de maritieme cluster is ten opzichte van 2021 met 21% toegenomen en is hiermee sneller gestegen dan de directe werkgelegenheid (+2,5% t.o.v. 2021). De monitor spreekt van een sterk coronaherstel. De totale werkgelegenheid (inclusief de indirecte effecten) is in 2022 zelfs met 6,0% toegenomen. Voor 2022 geldt dat 3,0% van de directe werkgelegenheid in Nederland te danken is aan de gecombineerde haven- en maritieme cluster. Wanneer ook de indirecte effecten meegenomen worden zorgt de gecombineerde haven- en maritieme cluster voor 5,7% van de werkgelegenheid in Nederland.

Forse stijging
De directe toegevoegde waarde van de gecombineerde haven- en maritieme cluster bedroeg €50,4 miljard in 2022. Een forse stijging ten opzichte van 2021 en 2020 (2021: €39,0 miljard en 2020: €32,8 miljard). De gecombineerde directe werkgelegenheid in de haven- en maritieme cluster was in 2022 (gemeten in werknemers) gelijk aan 303.960.

Schepen
De maritieme sector is enorm breed: van havens tot offshore, van visserij tot zee- en binnenvaart en van kennisinstituten tot dienstverlening. Maar de sector heeft één gemeenschappelijke deler: schepen. Deze zijn essentieel voor transport, voedselproductie, kustbescherming en defensie. Daarnaast spelen ze een fundamentele rol in de opwekking van hernieuwbare energie op zee.

Export
De totale export van de maritieme cluster bedroeg in 2022 ruim €59,5 miljard. In 2021 was dit nog €52,0 miljard. De exportprestatie van de maritieme cluster is dus sterk gegroeid. Op een totale export vanuit Nederland van € 731 miljard is het aandeel van de maritieme cluster hierin 8,1%.

Nationaal
Wanneer we deze gegevens afzetten tegen het Nederlandse bbp dan bedraagt de directe toegevoegde waarde bijdrage van de gecombineerde cluster aan het Nederlandse bbp 5,3% en wanneer de indirecte effecten ook meegenomen worden dan bedraagt de bijdrage van de gecombineerde cluster 7,5% van het Nederlandse bbp over 2022. De afgelopen jaren is de bijdrage in toegevoegde waarde sterk toegenomen van 6,2% in 2020 en 6,8% in 2021.

Bron: Stichting Nederland Maritiem Land. Het volledige rapport is hier te lezen.

Deel dit artikel