1 oktober 2019

Meedenken over de toekomst van de Noordersluis

‘Wat wordt de toekomst van de Havensluis’. Om deze vraag te beantwoorden deed Rijkswaterstaat een oproep aan het bedrijfsleven om hierover mee te denken en innovatieve ideeën aan te dragen. Van de 100 inzendingen zijn er nu vijf over
Nieuwe plannen voor de Noordersluis

De vijf plannen zijn gepresenteerd aan onder meer de directie van Rijkswaterstaat WNN. Eén ervan is het idee dat Port of Amsterdam samen met Zeehaven IJmuiden en andere partners, waaronder ORAM, heeft uitgewerkt: Slimmer, sneller en schoner door de vernieuwde Noordersluis. Kort gezegd houdt het idee in: houd de Noordersluis open, maak er een extra sluisdeur in om slim te schutten, sluit de Middensluis en gebruik die vrijgekomen ruimte voor andere initiatieven.

Het idee
De Noordersluis is veel groter dan de Middensluis. Als de nieuwe zeesluis operationeel is, is het belangrijk dat er een calamiteitensluis is in geval van een storing of stremming van de nieuwe zeesluis. De Middensluis is te klein om als alternatief te dienen voor de nieuwe zeesluis. Daarom wil Port of Amsterdam de Noordersluis open houden. De Middensluis gaat dan dicht, en het budget voor het onderhoud van de Middensluis, wordt gebruikt voor het onderhoud van de Noordersluis. Ook kunnen we met de Noordersluis slimmer gaan schutten. Door het gebruikmaken van een nieuwe extra sluisdeur in de Noordersluis, kan een kleinere Noordersluis worden aangeboden aan de scheepvaart. Dit scheelt tijd. En niet onbelangrijk, dit zorgt ook voor minder verzilting van het Noordzeekanaal. Ook loopt over deze extra sluisdeur een weg, waardoor de sluisroute verbetert.

Fietsbrug over Spuikanaal
Op het omliggende terrein aan de noordkant van het sluizencomplex, komt een plek voor de ontwikkeling van een industrieterrein inclusief kades voor een multipurpose haven. Belangrijk detail in ons plan is de aanleg van een fietsbrug over het Spuikanaal, wat een verkorting van de fietsroute over het sluizencomplex van ongeveer 1 kilometer oplevert. De ideeën van de andere partijen, kunnen worden gebruikt in de Middensluis als deze dicht gaat.

Honderd ideeën
Circa honderd personen met uiteenlopende achtergronden, brachten hun ideeën in voor een nieuwe bestemming van de Noordersluis. Na een tweede sessie bleven er tot slot vijf ideeën over. De andere gepresenteerde ideeën gaan onder andere over het gebruiken van de Noordersluis om energie op te wekken, om warmte op te slaan, om als testlaboratorium te gebruiken en om recreatief in te zetten bijvoorbeeld in de vorm van een zwembad.  

Niet stilzitten
De vijf overgebleven ideeën zijn samengebracht in een zogenoemd digitaal ‘oogstmagazine’. Dit oogstmagazine wordt overhandigd aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eind dit jaar is er een nieuwe sessie om te horen wat ‘Den Haag’ ervan vindt. Wij zitten in de tussentijd niet stil en gaan met onze teamleden, waaronder Zeehaven IJmuiden, werken aan een verder uitgewerkte business case voor het openhouden van de Noordersluis, wat een positieve bijdrage levert aan de hele NZKG-regio en aan de vlotte afhandeling van het scheepvaart bij de sluizen van IJmuiden.

2022
Op dit moment wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd in IJmuiden. Deze zeesluis neemt begin 2022 de schutfunctie van de Noordersluis over. Rijkswaterstaat zou de Noordersluis daarom snel daarna kunnen sluiten. De dichte sluis vormt dan alleen een dijk en een oeververbinding tussen Velsen en IJmuiden. Maar, Rijkswaterstaat wil de Noordersluis en het gebied vanuit een ander perspectief bekijken met een diverse groep deelnemers om zo te komen tot kansrijke ideeën waar zij zelf niet op waren gekomen. Daarom heeft Rijkswaterstaat stichting Bouwcampus gevraagd ideeën te verzamelen om in co-creatie te komen tot innovatieve, duurzame voorstellen voor de toekomst van de Noordersluis.

Deel dit artikel