26 februari 2020

Nieuw coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus (COIVD-19) houd ons allen in de ban. In december 2019 brak het virus in Wuhan (China) uit en is nu ook al in Europa opgedoken. Een internationale haven is wellicht een risicovolle plek, maar in de Amsterdamse haven is tot op heden geen geval van besmetting bekend. Port of Amsterdam heeft nauw contact met de GGD en is goed voorbereid op een eventuele besmetting in de Amsterdamse havens.

De werkwijze van Port of Amsterdam met betrekking tot infectieziekten staat beschreven in de ‘’Procedure afhandeling meldingen infectiezieken Havens Noordzeekanaal’’. De procedure houdt in dat wanneer er zieken aan boord van een schip zijn of er een vermoeden is van zieken aan boord van een schip, dit door de kapitein of het agentschap via een maritieme gezondheidsverklaring (MDH) aan de Divisie Havenmeester moet worden gemeld.

Voor elk passagiersschip dat een internationale reis maakt en één van de havens aan het Noordzeekanaal aandoet vraagt de Divisie Havenmeester actief om het aanleveren van de maritieme gezondheidsverklaring. Bij afwijkingen op de maritieme gezondheidsverklaring neemt Port of Amsterdam direct contact op met de GGD.

Als blijkt dat het om een passagiersschip met veel mensen gaat waarop iemand aanwezig is die verdacht wordt besmet te zijn met het nieuwe coronavirus, dan is er een kans dat het schip wordt verwezen naar de haven van Rotterdam omdat daar betere voorzieningen aanwezig zijn voor de bestrijding van infectieziekten. De betrokken GGD zorgt voor de overdracht van medische informatie aan de GGD Rotterdam. Port of Amsterdam zorgt voor de nautische afhandeling en overdracht naar de haven van Rotterdam.

Port of Amsterdam heeft regelmatig contact met de artsen van de GGD. Op hun beurt staan zij in contact met het landelijke RIVM. Zij geven aan dat het op dit moment niet nodig is om verdere maatregelen te treffen. Uiteraard wordt de situatie nauwlettend gevolgd, door zowel de GGD als Port of Amsterdam.

Dit artikel is afkomstig van de website van Port of Amsterdam. Wilt u op de hoogte gehouden worden van eventuele ontwikkelingen rondom het virus in het Noordzeekanaalgebied? Dan raden wij u aan om de website van Port of Amsterdam, de GGD en de RIVM nauwlettend in de gaten te houden.

Deel dit artikel