19 juli 2019

North West Central Corridor kort na start meteen succesvol

De bundeling van lading op de nieuwe North West Central Corridor leidt tot vaste afspraken met de deep sea terminals in Rotterdam. Daardoor ontstaat er minder vertraging bij de afhandeling van containers. Gebundeld vervoeren is bovendien duurzamer.
De effectiviteit van de nieuwe corridor blijkt uit de cijfers: het aantal inland terminals dat is aangesloten groeide van vijf naar acht

De effectiviteit van het concept blijkt ook uit de cijfers. Het aantal inland terminals dat is aangesloten op de North West Central Corridor, is binnen drie maanden uitgegroeid van vijf naar acht. Behalve het volume neemt ook bij de rederijen en de afladers toe.

Noord-Nederland
Nu deze maand de inland terminals van Lelystad (CTU), Harlingen (TMA/HOV) en Hasselt (Westerman) zijn toegetreden tot de corridor, komt er circa 100.000 TEU bij en dit volume verloopt allemaal via TMA Amsterdam. Daarbij plukt ook Noord-Nederland de vruchten van de nieuwe verbinding. “Deep sea terminals, havenbedrijven, rederijen en afladers zijn meer dan tevreden met het initiatief”, aldus Rens Rohde, CFO van TMA Holding. “Kortom, een geslaagd concept, met de klant als uiteindelijke winnaar.” De North West Central Corridor wordt ondersteund door de deepsea containerterminals in Rotterdam, Port of Amsterdam, Port of Rotterdam en het duurzaam logistiek programma Lean & Green Europe.

Binnenvaart
Voor het transport van containers op de route Amsterdam-Utrecht-Rotterdam is de binnenvaart van essentieel belang. De samenwerking betekent in de praktijk dat schepen bij de verschillende terminals minimaal 150 tot 200 containers combineren voor één deepsea containerterminal in Rotterdam (RWG, APMT1&2, ECT Delta, ECT Euromax). Er wordt gestart met zeven binnenvaartschepen die per week zeventien afvaarten verzorgen.

Lagere kosten
“Samenwerken in corridors is absoluut noodzakelijk”, aldus Rohde. “De bundeling betekent lagere demurrage- en detentie kosten voor onze klanten. Ook zullen er minder containers over de weg vervoerd worden, wat duurzamer is”. De Havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam zijn verheugd met de nieuwe corridor. “We ondersteunen graag projecten waarbij het belang van de sector voorop staat”, aldus Rob Smit, manager Achterland van Port of Amsterdam. “Een goede afhandeling van de containerbinnenvaart is essentieel voor de ontwikkeling van Nederland als de meest efficiënte en betrouwbare logistieke hub van Europa.”

Deel dit artikel