9 oktober 2023

NPRC investeert in de verduurzaming vloot

NPRC gaat 3 miljoen euro investeren in de verduurzaming van haar vloot. De organisatie noemt het een collectieve stap voorwaarts van 150 verenigde ondernemers om emissies van de vloot en in de keten te verlagen. Niet eerder is op een dergelijke schaal ingezet op verduurzaming in de droge bulk binnenvaart. NPRC is de grootste coöperatie van binnenvaartondernemers in Europa.

NPRC CEO Femke Brenninkmeijer: ‘Verduurzaming van de logistieke sector is een must. We zien dat verduurzaming inmiddels op alle bestuurlijke en strategische agenda’s staat. Dit is een zeer belangrijk thema voor onszelf maar zeker ook voor onze klanten. Hierin willen wij als collectief het voortouw nemen.’

Stap voor stap
Met 3 miljoen in de pot biedt NPRC de leden de mogelijkheid zelf te investeren in verduurzaming, specifiek in het verlagen van CO2 en stikstof-emissies. Tegelijkertijd draagt NPRC als geheel concreet bij aan een brede ontwikkeling in de maatschappij en industrie om de CO2 en stikstof- footprint te verlagen. Brenninkmeijer: ‘In nauwe samenwerking tussen de klant, medewerkers van de coöperatie, en de individuele binnenvaartondernemer is het doel om stap voor stap de CO2 en stikstof-uitstoot van NPRC in 2025 met 20% teruggebracht te hebben ten opzichte van 2022. Zo bereiken we een substantiële verbetering van de uitstoot in de keten.’

Varen op bio-brandstof
NPRC noemt vervoer over water sowieso een duurzame manier om de supply chain in te richten en te besparen op de uitstoot van CO2, maar er is meer mogelijk en nodig. ‘We deden al veel op dit gebied’, zegt Brenninkmeijer. ‘Van varen op biobrandstof tot waterstof. Het WeVa-project (Waterstof Elektrisch Vrachtschip Antonie) met het eerste nieuwbouw waterstofschip dat ons lid Harm Lenten heeft gebouwd is hiervan een mooi voorbeeld’.

Partners maken sterker
Inmiddels wordt het initiatief van NPRC versterkt door een aantal strategische partners. Leveranciers van techniek die exclusieve kortingen bieden en financieringsinstanties die aantrekkelijke ‘groene’ voorwaarden hebben gecreëerd voor de leden van NPRC stimuleren de coöperatie in haar strategie.

Deel dit artikel