24 juli 2020

NPRC versterkt zich met bevrachter Aqua Navis

Binnenvaartcoöperatie NPRC gaat in augustus samen met Aqua Navis. Op termijn zal het bevrachtingskantoor uit Dordrecht geheel opgaan in de op drie na grootste vervoerder op de Europese wateren. Bij de NPRC zijn 120 binnenvaartondernemers aangesloten. Het samengaan levert naast synergie en meer vervoerszekerheid een unieke positie op in het vervoer per binnenvaart op de Rijn Schelde-corridor, tussen Rotterdam, Gent en Parijs.

De bundeling van krachten tussen NPRC en Aqua Navis is opvallend nieuws midden in coronacrisis. “Vanzelfsprekend waren de eerste gesprekken tussen NPRC en Aqua Navis al ver voor de uitbraak van COVID-19 gevoerd”, aldus NPRC-CEO Femke Brenninkmeijer. “Die gesprekken gingen vooral over hoe we als organisaties de krachten kunnen bundelen om gezinsbedrijven in de binnenvaart slagkracht te geven op thema’s als digitalisering en duurzaamheid.”

NPRC-CEO Femke Brenninkmeijer: “Juist in deze tijd blijven nadenken hoe je slimmer kunt samenwerken”

Vervoerszekerheid
NPRC is tijdens de lockdown niet gaan afwachten. “Want dan verlies je positie”, illustreert Brenninkmeijer. “In deze tijd moet je juist blijven nadenken hoe je slimmer kunt samenwerken; hoe je samen nog meer vervoerszekerheid kunt realiseren voor je klanten, hoe je samen nog stabieler werk in een zo groot mogelijk vaargebied kunt creëren voor de leden.

Opvallend complementair
Aqua Navis-directeur Henk Schipper deelt de visie van Brenninkmeijer. “Het samengaan van deze twee bedrijven is de beste strategische zet, op korte en lange termijn”. We zijn opvallend complementair aan elkaar, de ladingpakketten sluiten goed op elkaar aan en dat creëert synergie voor zowel de binnenvaartondernemer als de klant.”

Vlnr: Henk Schipper en Stephanie Langius (Aqua Navis) en Femke Brenninkmeijer en Arno Treur (NPRC)

Hevige concurrentiestrijd
De binnenvaart en binnenvaartondernemers merken de afgelopen maanden de gevolgen van de coronacrisis. Brenninkmeijer: “Het is – en blijft mogelijk – een zware tijd waarin als gevolg van een krimpende economie de vervoersmarkt krimpt met een hevige concurrentiestrijd tot gevolg. In die onzekere markt ontstaan twee keuzes, tegenover elkaar staan of juist de samenwerking zoeken. Het werd het laatste. Samenwerken zit de NPRC als coöperatie al sinds de oprichting in 1935 in de genen, dus samengaan met Aqua Navis had de voorkeur.”

ELV
Extra element in het samengaan van NPRC en Aqua Navis zit in de rol van de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). Dit ongeveer 80 leden tellende samenwerkingsverband – beter bekend ook als ‘de spitsencoöperatie’ – is gespecialiseerd in vervoer met kleine schepen (spitsen en Canal du Nordschepen) in Frankrijk.

Minder leegvaart
ELV is niet direct bij de deal betrokken, maar bevrachter Aqua Navis is wel verantwoordelijk voor de bevrachting, planning, de commerciële contacten en administratie van de transporten van de ELV. Een nauwere samenwerking tussen de twee coöperaties NPRC en ELV ligt dus wel voor de hand. Vast staat dat ieder zijn eigen coöperatie blijft, de kracht zit hem vooral in de samenwerking, slimmer inzetten van schaarser wordende spitsen, minder leegvaart en hogere zekerheid voor de klant bij het vervoer per spits.

NPRC
De NPRC is een coöperatie met 120 leden die jaarlijks met een veelzijdige vloot 12 miljoen ton droge lading vervoert over de Europese vaarwegen. Daarmee is de coöperatie de grootste Nederlandse aanbieder van vervoer over water, met een omzet van 90 miljoen. De NPRC bestaat dit jaar 85 jaar en werkt voor een groot aantal verladers in diverse branches en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. De organisatie heeft 41 medewerkers in dienst.

Aqua Navis
Aqua Navis verzorgt binnenvaart transport (circa 700.000 ton lading) op voornamelijk Nederlandse, Belgische en Franse wateren met particuliere schepen. De omzet van het Dordtse bevrachtingskantoor bedraagt circa 5 Miljoen Euro. Daarnaast verzorgt Aqua Navis de bevrachting en administratieve afhandeling voor de ELV (Europese Logistiek Vervoerderscoöperatie).

Deel dit artikel