15 december 2023

Ondertekening stimuleringsprogramma Werken in de haven

Het Amsterdamse havenbedrijfsleven gaat tenminste drie jaar collectief vacatures in de spotlights zetten en proactief aan de slag met haar imago. Dit is noodzakelijk om de toenemende vergrijzing binnen de sector te lijf te gaan en talent aan te trekken. Daarnaast wil de haven haar innovatieve karakter tonen en zichzelf neerzetten als een ideale werkgever die goed betaald.
Foto door Bas Oosterwal

Vertegenwoordigers uit het havenbedrijfsleven, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam – onder wie wethouder Rutger Groot-Wassink (Wethouder Werk en bestuurder Nationaal Programma Samen Nieuw-West) en Koen Overtoom (CEO Port of Amsterdam) – kwamen vandaag bijeen om hun handtekening te zetten onder het Stimuleringsprogramma Werken in de haven (2024-2026). In dit plan staat welke middelen de haven inzet om bij werkzoekenden in beeld te komen en hoe de sector de benodigde stroom potentiële arbeidskrachten op gang denkt te brengen. Onderdeel van het initiatief is een uitgebreide arbeidsmarktcampagne die uniek is voor de haven van Amsterdam. Naast promotie is het maken van de match tussen werkzoekenden en het havenbedrijfsleven onderdeel van het programma.

Goedbetaalde banen
De havens van Amsterdam – waartoe ook Zaanstad, Velsen-IJmuiden en Beverwijk behoren – bieden jongeren en zij-instromers volop kansen. (Instap)banen op praktijk-, MBO en HBO-niveau. Goedbetaald logistiek, technisch en maritiem werk en qua locatie nabij hun woongebied. De haven zoekt op alle fronten personeel. Een trend die volgens het havenbedrijfsleven de komende jaren zal toenemen vanwege onder andere het aantal nieuwe banen dat voortkomt uit de energietransitie en de uitstroom van pensioengerechtigden.

Matchingstraject
Het stimuleringsplan is gericht op het optimaliseren van het matchingstraject tussen werkzoekenden en het havenbedrijfsleven, het laten aansluiten van opleidingen en trainingen in de praktijk en het creëren van zoveel mogelijk contactmomenten. De genoemde arbeidsmarktcampagne (Werkenindehaven.amsterdam) is onderdeel van het programma en draagt bij aan het werven van arbeidskrachten en het verbeteren van het imago van de haven. Het budget voor de komende drie jaar is bijeengebracht door het havenbedrijfsleven, Amports, ORAM, Port of Amsterdam en het Nationaal Programma Samen Nieuw-West.

Stadsdeel Nieuw – West
Het Stimuleringsprogramma Werken in de Haven kent voor Amsterdam een stadsdeelgerichte aanpak. Met verbinding aan het Nationaal Programma Samen Nieuw-West richt de promotie van het havenbedrijfsleven zich in eerste instantie op jongeren en zij – instromers uit stadsdeel Nieuw-West. Er worden activiteiten in de wijk ontplooid, havenrondvaarten gepland, lespakketten ontwikkeld en tijdens Zeehavendagen Amsterdam een jongerenevenement georganiseerd. Voor de doelgroep die is overtuigd van een toekomst in de haven, zal een kort (vernieuwd) matchingtraject hen klaarstomen voor een baan in de haven. De ambitie is om ook andere stadsdelen aan te haken bij het programma.

Initiatiefnemers van het programma zijn Ondernemersvereniging ORAM, Amports en Port of Amsterdam. Daarbij gesteund door het Nationaal Programma Samen Nieuw-West (Gemeente Amsterdam) en haven- en havengerelateerde bedrijven als AEB Amsterdam, Bontrup, Braspenning, C.Steinweg-Handelsveem B.V., Damen Shiprepair Amsterdam, Eurotank Amsterdam, Feadship, HES Terminal Amsterdam en TMA Logistics.

Deel dit artikel