21 januari 2022

Tentoonstelling over het Noordzeekanaal in Het Scheepvaartmuseum

In Het Scheepvaartmuseum opent op 26 januari 2022 de tentoonstelling Noordzeekanaal. De expositie start op de dag dat Koning Willem-Alexander Zeesluis IJmuiden officieel opent. In de tentoonstelling is historisch beeldmateriaal te zien over de aanleg en feestelijke opening van de eerste zeesluis op 1 november 1876, toen verricht door koning Willem III.
De aanleg van het Noordzeekanaal aan het eind van de 19de eeuw.

Door de bouw van de nieuwe zeesluis in 2022 wordt de Amsterdamse haven bereikbaar voor grotere zeeschepen. De tentoonstelling in Het Scheepvaartmuseum plaatst de ontwikkeling van de zeesluis in een historische context. De bereikbaarheid van de Amsterdamse haven is al eeuwenlang een punt van zorg.

Te smal
De geschiedenis van het sluizencomplex bij IJmuiden begint in de negentiende eeuw. Rond 1850 konden de grootste goederenschepen Amsterdam niet langer bereiken. Tegen de verzanding van de vaarroute over het IJ en de Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, viel niet langer op te baggeren. Ook het Noordhollands kanaal, dat binnendoor van Amsterdam naar Den Helder liep, was te smal en te ondiep geworden. Het gevolg van deze onbereikbaarheid was dat de belangrijke zeehaven van Amsterdam minder interessant werd voor de koopvaardij. Dat werd gezien als een probleem voor de economische voorspoed van het hele land.

Door de duinen
De oplossing lag in de aanleg van een kortere en directe verbinding naar zee. Dat kon door het kanaliseren van het IJ en het doorgraven van de duinen bij Velsen waar een groot zeesluis werd gebouwd, het huidige IJmuiden. Het idee hiervoor was niet nieuw. Al in de zeventiende eeuw werd een dergelijke route geopperd, toen liepen grote schepen vooral vast bij het ondiepe Pampus in het IJ. 

Unieke foto’s
In 1863 werd begonnen met de werkzaamheden door de speciaal opgerichte Amsterdamsche Kanaal Maatschappij. De aanleg van het Noordzeekanaal en de bouw van de zeesluis waren in de negentiende eeuw grote nationale projecten. Verschillende fotografen en kunstenaars kregen opdracht om de werkzaamheden vast te leggen. De tentoonstelling Noordzeekanaal laat objecten zien uit de eerste bouwperiode, waaronder unieke foto’s, tekeningen en de door koning Willem III ondertekende oorkonde tijdens de feestelijke opening op 1 november 1876.

De tentoonstelling is te zien vanaf 26 januari, mits de dan geldende coronamaatregelen dit toelaten.

Korting voor Amports leden
Wie een bezoek brengt aan de nieuwe expositie over het Noordzeekanaal, maar tegelijkertijd meer wil weten over de ontwikkeling van de haven van Amsterdam, moet in Het Scheepvaartmuseum zeker even langsgaan bij de tentoonstelling Amsterdam Havenstad. De expositie vertelt de bezoeker over de eeuwenoude relatie tussen de Amsterdamse haven en stad. Leden en relaties van Amports krijgen ook in het nieuwe jaar 50% korting op de vaste entreeprijs als zij bij het boeken van een online ticket de actiecode haven2021 invullen. 

Deel dit artikel